ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบโครงการอบรมวิชาการและทักษะปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์

(Museum Academy 2016)

 

 

รายละเอียดโครงการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด PDF

 

ใบสมัครโครงการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด PDF

คลิกเพื่อดาวน์โหลด DOC

 

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด PDF

 

โปสเตอร์โครงการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด JPG

Relate

Museum inFocus 2016 - เบื้องหลังปฏิบัติการ (วัตถุ) พิพิธภัณฑ์

เบื้องหลังปฏิบัติการ(วัตถุ)พิพิธภัณฑ์ เริ่มจากขอบเขตภารกิจและหน้าที่ของคนทำงาน ที่ต้องทำหน้าที่คัดเลือกวัตถุสำหรับจัดแสดง ที่ให้เนื้อหาสัมพันธ์กับวัตถุจัดแสดง

8 กันยายน 2559