[Video] Without Walls Short Film Contest

Museum Forum 2016 | Museum Without Walls

 

 

3rd August 2016 | 16.30-19.00

 

Without Walls Short Film Contest
Release Selected Short Films, Award Announcement & Committee’s Talk


Dr. Pasakorn Intoo-Marn,

Lecturer, Faculty of Social Sciences and Humanities,

Mahidol University

 


Thida Plitpholkarnpim,

Founder, Documentary Club

 


Asst. Prof.Suddan Wisudthiluck,

Lecturer, Faculty of Sociology and Anthropology,

Thammasat University

 

Relate

Museum inFocus 2015 - ระบบคลังจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

การจัดเก็บคลังจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับวงการพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุในขณะนี้ คือ ระบบการจัดการที่ผู้ใช้ไม่สามารถค้นหาได้หลากหลายและระบบฐานข้อมูลที่ขาดความเชื่อมโยงกัน การแก้ไขปัญหาด้านระบบจึงถือเป

26 สิงหาคม 2559

กำหนดการประชุม ASEAN Museum Forum 2018 | Museum Media

Museum Media: Connecting Museums, Converging People

27 กรกฎาคม 2562

Museum inFocus 2015 - ASEA(R)N : การตีความอาเซียนจากหู

วลีหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อการบรรยายจบลง “คนทำงานเสียง ก็อย่าฟังแค่เสียง” ความหมายของประโยคนี้ทำให้ทุกคนต้องหันมาตีความว่า แล้วเราจะทำงานกันอย่างไร เสียงเป็นนามธรรมหรือรูปธรรม แล้วถ้าเรานำเสียงในอาเซียนมารวมกัน เสียงจะกลายเป็นรูปธรรมเลยไหม ในปัจจุบัน เสียงมาได้

26 สิงหาคม 2559

Museum inFocus 2016 - (ต้อง)มีอะไรใน Museum Shop?

คำถามเกิดมากมายว่า สินค้ามีความต่างและยั่งยืน? กลยุทธ์ที่ตอบโจทย์มิวเซียมต้องทำอย่างไร? คนขายกับความเข้าใจ คนดูแลกับความเข้าใจ และเข้าใจสินค้ายังไง

8 กันยายน 2559

21-21

ก.พ.-ก.พ.

Museum inFocus 2019 ชวนเสวนา "ทัศน จดหมายเหตุ" และ "จากจดหมายเหตุถึงผู้ชม"

วงสนทนาสำหรับคนทำงานพิพิธภัณฑ์ ร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นในพิพิธภัณฑ์กับงานจดหมายเหตุกับ 2 หัวข้อเสวนา

13 กุมภาพันธ์ 2562

หนังสือ การศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง (2561)

หนังสือ การศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง บทความจากการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ (2561)

30 สิงหาคม 2561