1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. การจัดการความรู้    >  
  4. สื่อการเรียนรู้   >  
  5. ชุดอีเลิร์นนิ่ง (E-Learning) 500 ปี ความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส

สื่อการเรียนรู้

ชุดอีเลิร์นนิ่ง (E-Learning) 500 ปี ความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส

แกลเลอรี

ชุดอีเลิร์นนิ่ง (E-Learning) 500 ปี ความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส 

 

สื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคมวัฒนธรรมที่มีส่วนสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมใกล้ชิดระหว่างไทยกับโปรตุเกสตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และมีหลักฐานที่เป็นมรดกถึงการหยิบยืมทางวัฒนธรรมมาถึงปัจจุบัน เช่น ภาษา ขนมหวาน ศาสนา ฯลฯ และสนุกสนานผจญภัยไปในภารกิจฝ่ามหาสมุทรสู่โลกตะวันออกในเกม Journey to the East

 

ในปี ค.ศ. 1511 ชาวโปรตุเกสเดินทางเขามายังสยามเพื่อการค้า เผยแพร่ศาสนาและต่อมาได้ตั้งรกรากในสยาม มรดกวัฒนธรรมหลายอย่างได้ตกทอดให้กับคนไทยทั้งขนมหวาน ภาษา อาหาร และคริสต์ศาสนา มาจนถึงปัจจุบัน

ไฟล์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

THAILAND_–_PORTUGAL_Relations-old

ประเภท: .pdf ขนาด: 1.68 MB

THAILAND_–_PORTUGAL_Relations

ประเภท: .pdf ขนาด: 627.66 KB

QUIZ

ประเภท: .pdf ขนาด: 130.88 KB

-โปรตุเกส-Old

ประเภท: .pdf ขนาด: 1.76 MB

-โปรตุเกส

ประเภท: .pdf ขนาด: 722.62 KB

untitle

ประเภท: .pdf ขนาด: 145.26 KB