สื่อการเรียนรู้

เกมปริศนาภาพลูกเต๋า

แกลเลอรี

เกมปริศนาภาพลูกเต๋า


 

ลูกเต๋าจำนวน 25 ลูก ติดรูปภาพทั้ง 6 ด้าน

มีหลากหลายชุด ได้แก่ การทำนา, อาหารจากข้าว, วัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์, เครื่องจักสาน เป็นต้น