1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. การจัดการความรู้    >  
  4. สื่อการเรียนรู้   >  
  5. ชุดคู่มือพิชิตองค์ความรู้ “เครื่องปั้นดินเผา”

สื่อการเรียนรู้

ชุดคู่มือพิชิตองค์ความรู้ “เครื่องปั้นดินเผา”

ชุดคู่มือพิชิตองค์ความรู้ “เครื่องปั้นดินเผา”


 

คู่มือเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งเป็นวัตถุทางวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดและพัฒนาต่อเนื่องมายาวนานตั้งแต่สัมยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน เครื่องปั้นดินเปาแต่ละยุคสมัยได้บันทึกเรื่องราวในอดีตของมนุษย์ผ่านเทคนิควิธี ลวดลายและรูปทรงที่รังสรรค์ขึ้น