สื่อการเรียนรู้
ชุดคู่มือพิชิตองค์ความรู้ “เครื่องปั้นดินเผา”
สื่อการเรียนรู้
25 พ.ย. 58 1K

ผู้เขียน : สื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมความรู้เพื่อกระตุ้นความคิดการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา ภายในกล่องมีหนังสือคู่มือ เศษภาชนะดินเผาจำลอง สมุดกิจกรรม เกมการ์ดจับคู่ แผ่นซีดี E-Learning & Animation Game

ชุดคู่มือพิชิตองค์ความรู้ “เครื่องปั้นดินเผา”


 

คู่มือเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งเป็นวัตถุทางวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดและพัฒนาต่อเนื่องมายาวนานตั้งแต่สัมยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน เครื่องปั้นดินเปาแต่ละยุคสมัยได้บันทึกเรื่องราวในอดีตของมนุษย์ผ่านเทคนิควิธี ลวดลายและรูปทรงที่รังสรรค์ขึ้น

แกลเลอรี่


ย้อนกลับ