สื่อการเรียนรู้

สื่อจับต้องได้

สื่อจับต้องได้ 

 

สร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ผ่าน ประสาทรับรู้ ลองสัมผัสวัตถุจำลองสิ่ง ของเครื่องใช้ในอดีต (กำไล ขวานหิน เครื่องปั้นดินเผาลูกกลิ้งลวดลายดินเผา ตะเกียงดินเผา) สินค้าจำลองยุคสวรรณภูมิ (ไข่มุก ลูกปัด ผ้าไหม ผ้ายกทอง ปะการัง เครื่องเทศ หอยเบี้ย หยกฯลฯ)