สื่อการเรียนรู้

จิ๊กซอว์แม่เหล็ก 3 มิติ

 จิ๊กซอว์แม่เหล็ก 3 มิติ

 

มิวเซียมสยาม ชวนคุณมาร่วมสนุกกับการสร้างสรรค์ ศิลปะบนกระดาษ ด้วยเทคนิคภาพพิมโมโนพริ้นต์