งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus

Museum inFocus 2015 - Curating the Spirit : Intangible Values in Museum Collections

แกลเลอรี

Museum inFocus #10 - Curating the Spirit : Intangible Values in Museum Collections

วันที่  3 กรกฎาคม 2558  เวลา 10.00 น.-12.30 น.

  Dr. Alexandra Denes คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
“เรื่องเล่า” “ความเชื่อ” “ข้อปฏิบัติ” สามารถเป็นมรดกวัฒนธรรมได้หรือไม่ จากความเห็นของนักวิชาการที่ผ่านมาได้มีการกำหนดบทบาทมรดกทางวัฒนธรรมแบบนามธรรมน่าจะมาจากชุมชนและตัวบุคคล โดยมีนิยามของพิพิธภัณฑ์ คือ “การแสดงมรดกของมนุษยชนที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม” ว่าพิพิธภัณฑ์ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับชุมชน นอกจากนี้โรงเรียนภาคสนามเป็นหน่วยงานที่สามารถช่วยพิพิธภัณฑ์และคนทำงานด้านมรดกเพราะเป็นกลุ่มที่มีหน้าที่เรียนรู้กับ ICH ( Intangible Cultural Heritage) และทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม...
 

Relate

18-25

มี.ค.-มี.ค.

[เต็มแล้ว] เสวนาพิเศษในหัวข้อ “รู้ไว้ไม่จน : เศรษฐศาสตร์ฉบับชาวบ้าน”

เสวนาครั้งนี้...จะเป็นภูมิคุ้มกันช่วยป้องกัน ให้คุณห่างไกลจาก "ความจน"!

23 มีนาคม 2560

01

เม.ย.

ร่วมส่งบทคัดย่อ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ Museum Forum 2017

การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ Museum Forum 2017 "Museum Education NOW! : Agenda, Practice, Conflict and Solution"

12 เมษายน 2560

Museum inFocus 2015 - Digital Curation : When everybody becomes a curator

“Digital Curation” เป็นคำใหม่จริงหรือ ? “Curator” เป็นอาชีพที่คนไทยยังไม่รู้จักหรือเป็นเพียงงานอดิเรกของคนกลุ่ม ๆ หนึ่งในโลกศิลปะเท่านั้น ในช่วงสามปีที่ผ่านมานี้เรื่องราวเหล่านี้ได้ถูกนำมาพูดคุยและถกเถียงกันอย่างมากจากคนในกลุ่มงานประเภทเดียวกัน แต่หลังจาก

26 สิงหาคม 2559

[Video] Without Walls Short Film Contest

3rd August 2016 | 16.30-19.00
Without Walls Short Film Contest
Release Selected Short Films, Award Announcement & Committee’s Talk

26 ธันวาคม 2560

Museum inFocus 2017 - Museum & Game

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Museum inFocus 2017 วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ได้ที่ http://goo.gl/QC53N8

25 มกราคม 2561