งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus

Museum inFocus 2015 - Curating the Spirit : Intangible Values in Museum Collections

แกลเลอรี

Museum inFocus #10 - Curating the Spirit : Intangible Values in Museum Collections

วันที่  3 กรกฎาคม 2558  เวลา 10.00 น.-12.30 น.

  Dr. Alexandra Denes คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
“เรื่องเล่า” “ความเชื่อ” “ข้อปฏิบัติ” สามารถเป็นมรดกวัฒนธรรมได้หรือไม่ จากความเห็นของนักวิชาการที่ผ่านมาได้มีการกำหนดบทบาทมรดกทางวัฒนธรรมแบบนามธรรมน่าจะมาจากชุมชนและตัวบุคคล โดยมีนิยามของพิพิธภัณฑ์ คือ “การแสดงมรดกของมนุษยชนที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม” ว่าพิพิธภัณฑ์ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับชุมชน นอกจากนี้โรงเรียนภาคสนามเป็นหน่วยงานที่สามารถช่วยพิพิธภัณฑ์และคนทำงานด้านมรดกเพราะเป็นกลุ่มที่มีหน้าที่เรียนรู้กับ ICH ( Intangible Cultural Heritage) และทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม...
 

Relate

Museum inFocus 2017 - Museum as a civic space

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Museum inFocus 2017 วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ได้ที่ https://goo.gl/5Qw9HD

25 มกราคม 2561

[Video] Community Involvement in Making Museum Exhibitions...

3rd August 2016 | 13.00-14.30
Community Involvement in Making Museum Exhibitions: A Case Study of Thanh Toan Museum
Nguyen Duc Tang
National Program Officer in Culture Ha Noi Office, UNESCO

26 ธันวาคม 2560

Museum inFocus 2017 - วันที่ 24 สิงหาคม 2560

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Museum inFocus 2017 วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ได้ที่ https://goo.gl/sR1RGa

25 มกราคม 2561

29-26

ก.ค.-ส.ค.

กิจกรรม "Queer Film Festival" เทศกาลหนังเพื่อความเข้าใจความหลากหลายทางเพศที่มิวเซียมสยาม

ร่วมชมภาพยนตร์กับเทศกาลหนังเพื่อความเข้าใจความหลากหลายทางเพศ "Queer Film Festival" กิจกรรมประกอบนิทรรศการหมุนเวียน ชุด ชาย หญิง สิ่งสมมุติ

10 สิงหาคม 2561