1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. การจัดการความรู้    >  
  4. งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus   >  
  5. Museum inFocus 2015 - นโยบายพหุลักษณ์วัฒนธรรมในงานพิพิธภัณฑ์สิงคโปร์

งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus

Museum inFocus 2015 - นโยบายพหุลักษณ์วัฒนธรรมในงานพิพิธภัณฑ์สิงคโปร์

แกลเลอรี

นโยบายพหุลักษณ์วัฒนธรรมในงานพิพิธภัณฑ์สิงคโปร์

26 มิถุนายน 2558 13.30 น.-16.00 น.

คุณชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ นักวิชาการอิสระ

 

พหุลักษณ์ของสิงคโปร์มาจากประชาชนที่อพยพมาจากที่ต่าง ๆ เช่น ชาวจีน ชาวมาเลย์ และ ชาวอินเดีย ในช่วงเวลานั้นซึ่งตอนแรกสิงคโปร์เป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐมลายาแต่เกิดปัญหาความไม่ไว้วางใจกันระหว่างเชื้อชาติ จึงนำมาสู่เหตุการณ์ปะทุรุนแรงในช่วง 1964 จนนำมาสู่การ “ขับสิงคโปร์ออกจากสหพันธรัฐมลายาในปี 1965” ก่อนหน้านี้สิงคโปร์ถูกเจ้าอาณานิคมอย่างประเทศอังกฤษ กำหนดแบ่งแยกกลุ่มชาติพันธุ์ในแต่ละบริเวณ และมีความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติด้วยกันโดยเฉพาะประชากรเชื้อสายจีนที่มีอยู่มาก จากนั้นพรรคกิจประชาชนจึงต้องการสร้างอุดมการณ์ประชาธิปไตยหลากชาติพันธุ์เพื่อส่งเสริมความรู้สึกของความเป็นชาติสิงคโปร์ ในระยะแรก สิงคโปร์สร้างสังคมพหุเชื้อชาติและพยายามลดทอนอำนาจกลุ่มฝักใฝ่ จีนเป็นใหญ่” เพราะไม่ต้องการให้สิงคโปร์เป็น “จีนที่สาม” ในขณะที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับคนเชื้อชาติมาเลย์ แต่อยู่ในรูปแบบการส่งเสริมความรู้และทักษะเพื่อส่งเสริมให้เป็นแรงงานทัดเทียมกับกลุ่มชาติอื่น โดยเฉพาะการใช้ภาษาอังกฤษในการบริหาร การค้าและการสื่อสารระหว่างชาติพันธุ์...

 

Relate

01

เม.ย.

ร่วมส่งบทคัดย่อ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ Museum Forum 2017

การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ Museum Forum 2017 "Museum Education NOW! : Agenda, Practice, Conflict and Solution"

12 เมษายน 2560

30-07

มี.ค.-เม.ย.

รับสมัครเข้าร่วมหลักสูตร Museum Academy 2017

โครงการอบรมวิชาการและทักษะปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์ เปิดรับ 4 หลักสูตร หลักสูตรละ 20 คน เท่านั้น

31 มีนาคม 2560

28

มี.ค.

เก็บตกกิจกรรม Museum inFocus "วังหน้านฤมิตจากประวัติศาสตร์สู่นิทรรศการฯ"

ผ่านไปแล้วสำหรับการเสวนาสำหรับคนพิพิธภัณฑ์ Museum InFocus 2019

29 มีนาคม 2562

16-31

มี.ค.-มี.ค.

นิทรรศการภาพถ่าย "Change"

ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย "Change" ถ่ายทอดการเปลี่ยนแปลงผ่านแรงบันดาลใจจากดอยสู่เมือง

12 มีนาคม 2562

06-03

ก.ค.-ส.ค.

Museum Forum 2017 : Museum Education NOW! Agenda, Practice, Conflict and Solution

การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ Museum Education NOW! ชวนทุกท่านมาสำรวจหลากประเด็นเรื่องพิพิธภัณฑ์และการศึกษา ทำความเข้าใจปัญหา อุปสรรค และหาทางออกร่วมกัน

18 กรกฎาคม 2560