งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus

Museum inFocus 2015 - วิธีสร้างประสบการณ์ใน Discovery Museum

แกลเลอรี

วิธีสร้างประสบการณ์ใน Discovery Museum

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น.-16.00 น.

ดร.ปริยกร ปุสวิโร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

นิยามของ “Discovery Museum” เป็นนิยามที่ให้คำจำกัดความยากมากเพราะคำนี้เป็นคำใหม่สำหรับทุก ๆ คน แต่พอจะให้คำอธิบายสั้น ๆ ได้ว่า “เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้” ซึ่งพิพิธภัณฑ์เหล่านี้มีความคล้ายคลึงกับที่อื่นทั่วไป แต่สิ่งที่แตกต่างกันไป คือ พิพิธภัณฑ์นี้จะไม่เป็นเพียงสถานที่จัดแสดงวัตถุเท่านั้น แต่ภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีกิจกรรมให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วมกับเรื่องราวที่นำเสนอด้วยการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ลักษณะนี้จะทำให้ผู้เข้าชมได้ขบคิดว่า ทำไมเรื่องราวจึงเป็นแบบนี้ มีการจำลองสถานการณ์จริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากกว่าการอ่านคำบรรยายภาพ...

 

Relate

29-06

ส.ค.-ก.ย.

Museum inFocus ประจำเดือนสิงหาคม : "สื่อในพิพิธภัณฑ์ "

วงสนทนาสำหรับคนทำงานพิพิธภัณฑ์ Museum inFocus ในประเด็น "สื่อในพิพิธภัณฑ์ "

29 สิงหาคม 2561

หนังสือ ปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์: บทเรียนจากคนอื่น (2559)

เป็นหนังสือที่ว่าด้วยการทำงานในมิติทางสังคมของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งผู้เรียบเรียงได้คัดสรรจากต่างประเทศมาเป็นตัวอย่าง (2559)

30 สิงหาคม 2561

Museum inFocus 2015 - นโยบายพหุลักษณ์วัฒนธรรมในงานพิพิธภัณฑ์สิงคโปร์

พหุลักษณ์ของสิงคโปร์มาจากประชาชนที่อพยพมาจากที่ต่าง ๆ เช่น ชาวจีน ชาวมาเลย์ และ ชาวอินเดีย ในช่วงเวลานั้นซึ่งตอนแรกสิงคโปร์เป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐมลายาแต่เกิดปัญหาความไม่ไว้วางใจกันระหว่างเชื้อชาติ จึงนำมาสู่เหตุการณ์ปะทุรุนแรงในช่วง 1964 จนนำมาสู่การ “

26 สิงหาคม 2559

11-17

ส.ค.-ส.ค.

Museum infocus ครั้งที่ 4

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเสวนาคนทำงานห้องสมุด จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ Museum infocus ครั้งที่ 4

7 สิงหาคม 2560

15

ก.พ.

พลิกวิกฤตเป็นโอกาส! เสวนา “สูตรไม่สำเร็จ เศรษฐกิจ 2540”

เผยหลักฐานความฟุ้งเฟ้อในปี 2540: ไทยแชมป์ “แบลค เลเบิล” ขายดีที่สุดในโลก โหมโรงนิทรรศการหมุนเวียนชุดใหม่

16 กุมภาพันธ์ 2560

13

พ.ค.

เก็บตกบรรยากาศ Muse Talk : โลกนี้มีสองเพศ Binary และ Non-Binary

ผ่านไปแล้วสำหรับเสวนาอุ่นเครื่อง ก่อนจะได้ชมนิทรรศการหมุนเวียนชุด "ชายหญิงสิ่งสมมุติ" กับกิจกรรม Muse Talk : โลกนี้มีสองเพศ Binary และ Non-Binary โดย คุณโตมร ศุขปรีชา

13 พฤษภาคม 2561

31-31

ม.ค.-ม.ค.

เต็มแล้ว - [Museum inFocus] ร่วมเสวนา แลกเปลี่ยน ความรู้เกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์ในประเด็นด้านประวัติศาสตร์ 2 หัวข้อ

120 ปี ราชดำเนิน โดย รศ.ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ เรื่องเล่าสองข้างราง MRT สีน้ำเงิน โดย ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

28 มกราคม 2562