งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus

Museum inFocus ครั้งพิเศษ

Museum inFocus ครั้งพิเศษ

 

มิวเซียมสยามร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมวงสนทนาสำหรับคนทำงานพิพิธภัณฑ์ Museum inFocus ครั้งพิเศษ
ในประเด็น "ครูรุ่นใหม่ไม่ Bully : ว่าด้วยการกลั่นแกล้ง ล้อเลียน เหยียดหยามความหลากหลายทางเพศ"

 

วงสนทนาจะมีขึ้นในวันที่ วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 13.00-18.00 น.
(เริ่มลงทะเบียน 12.30 น. เป็นต้นไป)

 

หัวข้อ การรังแกที่ไม่รู้ตัวของครู ว่าด้วยการจัดแสดงจากนิทรรศการชายหญิงสิ่งสมมุติ
วิทยากรโดย คุณชนน์ชนก พลสิงห์
นักจัดการความรู้อาวุโส และภัณฑารักษ์นิทรรศการฯ

 

หัวข้อ รังแก กลั่นแกล้ง ล้อเลียน เหยียดหยาม คืออะไร
ความหมายของการ Bully ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว
วิทยากรโดย ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุกสิพันธ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

 

หัวข้อ ครูกับการ Bully ในสถานศึกษา
วิทยากรโดย คุณกฤติกา โภคากร
เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการงานการศึกษาและประเด็น LGBT มูลนิธิรักษ์ไทย

 

ร่วมเล่นเกมครูรุ่นใหม่ ไม่ Bully พร้อมรับของรางวัล

 

ฟรี ! ลงทะเบียนที่ https://goo.gl/UnrdiY [ขณะนี้ปิดรับลงทะเบียนแล้วค่ะ]

 

ณ ห้องนิทรรศการ 1 มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน)

 

 

 

Relate

31

ส.ค.

ภาพกิจกรรมงานเสวนา Museum inFocus 2017 : Museum Game

"การถอดแนวคิดการออกแบบเกมสำหรับพิพิธภัณฑ์ และร่วมเล่นบอร์ดเกม" กระบวนการออกแบบเกมเพื่อนการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ โดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด

1 กันยายน 2560

29-06

ส.ค.-ก.ย.

Museum inFocus ประจำเดือนสิงหาคม : "สื่อในพิพิธภัณฑ์ "

วงสนทนาสำหรับคนทำงานพิพิธภัณฑ์ Museum inFocus ในประเด็น "สื่อในพิพิธภัณฑ์ "

29 สิงหาคม 2561

Museum inFocus 2016 - ที่ทางของพิพิธภัณฑ์ในยุคดิจิตัล

ปัจจุบันคนไทยใช้เวลากับการออนไลน์มากขึ้นเรื่อย ๆ และเข้าถึงสมาร์ทโฟนเป็นหลักโดยเฉลี่ยใช้เวลา 5.7 ชั่วโมงต่อวัน

8 กันยายน 2559

Museum inFocus 2016 - ท้องถิ่น ‘in’ Museum

ท้องถิ่น ‘in’ Museum เป็นปรากฏการณ์โหยหาอดีตกับ “ความต้องการด้านพิพิธภัณฑ์” ซึ่งคนในชุมชนปัจจุบันต้องการจะรื้อฟื้นอดีตที่เคยรุ่งเรืองของชุมชนตัวเองเพื่อแสดงต่อคนภายนอกให้รู้จักชุมชนของตัวเองมากขึ้น

8 กันยายน 2559