งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus

Museum inFocus 2018 ครั้งที่ 5-8

Museum inFocus 2018

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

 

เวลา 13.30-15.30 น.
งานพิพิธภัณฑ์กับคนตาบอด : Audio Description
งานจากคนเสียงดีเพื่อคนตาบอด
วิทยากรโดย อาจารย์ธีร์ธวัช เจนวัชรรักษ์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กรรมการสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา

 

ชมการบรรยายย้อนหลัง

 


วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

 

เวลา 15.30-17.30 น.
งานการศึกษาในพิพิธภัณฑ์เพื่อผู้พิการ
วิทยากรโดย เบญจวรรณ พลประเสริฐ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย
บุรินทร์ สิงห์โตอาจ นักการศึกษาอิสระ ด้านพิพิธภัณฑ์
ยุภาพร ธัญวิวัฒน์กุล นักการศึกษา มิวเซียมสยาม

 

ชมการบรรยายย้อนหลัง

 


วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

 

เวลา 13.30-15.30 น.
ประวัติศาสตร์สร้างอะไรกับชีวิตมนุษย์
วิทยากรโดย อาจารย์สิทธารถ ศรีโคตร
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ชมการบรรยายย้อนหลัง

 

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

 

เวลา 15.30-17.30 น.
Reenactment
การจำลองประวัติศาสตร์ ไม่ใช่ คอสเพลย์
วิทยากรโดย พยัญชนะ ชลศรานนท์ และ ปิณฑี พานิชอัตรา
กลุ่มจำลองประวัติศาสตร์ 18th Bankoku และ PAD1968

 

ชมการบรรยายย้อนหลัง

 

 

ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน)

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ทาง
https://goo.gl/ZkqAWC
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-225-2777 ต่อ 431, 432

 

หมายเหตุ : เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 – 13.30 น. / 15.00 – 15.30 น.

Relate

[Video] Education Within & Beyond Museum Walls...

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 10.45-12.00 น.
ปาฐกถา การศึกษาในและนอกกำแพงพิพิธภัณฑ์: กรณีศึกษาจากสิงคโปร์

26 ธันวาคม 2560

01-27

ก.ค.-ก.ค.

[เต็มแล้ว] ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ ASEAN Museum Forum 2018

ในหัวข้อ Museum Media: Connecting Museums, Converging People สื่อ สาระ เชื่อมพิพิธภัณฑ์ โยงผู้คน

26 กรกฎาคม 2561

Museum inFocus 2017 - #LIBRARY

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Museum inFocus 2017 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ได้ที่ https://goo.gl/5Qw9HD

25 มกราคม 2561

[Video] จินตพิพิธภัณฑ์ จาก 'Malraux' ถึง 'ICOM Milano'

2nd August 2016 | 10.45-12.15
Without Walls Keynote Speaker
Prof. Dr. Apinan Poshyananda
Permanent Secretary, The Ministry of Culture, Thailand.

26 ธันวาคม 2560

30-13

มิ.ย.-ก.ค.

Museum Infocus ครั้งที่ 1 การทำงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ ARCHIVE & MUSEUM

ทำอย่างไรให้งานจดหมายเหตุไม่ได้จบอยู่ที่การจัดเก็บข้อมูลแต่สามารถบอกเล่าเรื่องราวและสื่อสารกับคนรุ่นต่อไปได้? จดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ และนิทรรศการ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไร?

5 กรกฎาคม 2560

11-17

ส.ค.-ส.ค.

Museum infocus ครั้งที่ 4

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเสวนาคนทำงานห้องสมุด จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ Museum infocus ครั้งที่ 4

7 สิงหาคม 2560