งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus

Museum inFocus 2018 ครั้งที่ 5-8

Museum inFocus 2018

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

 

เวลา 13.30-15.30 น.
งานพิพิธภัณฑ์กับคนตาบอด : Audio Description
งานจากคนเสียงดีเพื่อคนตาบอด
วิทยากรโดย อาจารย์ธีร์ธวัช เจนวัชรรักษ์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กรรมการสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา

 

ชมการบรรยายย้อนหลัง

 


วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

 

เวลา 15.30-17.30 น.
งานการศึกษาในพิพิธภัณฑ์เพื่อผู้พิการ
วิทยากรโดย เบญจวรรณ พลประเสริฐ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย
บุรินทร์ สิงห์โตอาจ นักการศึกษาอิสระ ด้านพิพิธภัณฑ์
ยุภาพร ธัญวิวัฒน์กุล นักการศึกษา มิวเซียมสยาม

 

ชมการบรรยายย้อนหลัง

 


วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

 

เวลา 13.30-15.30 น.
ประวัติศาสตร์สร้างอะไรกับชีวิตมนุษย์
วิทยากรโดย อาจารย์สิทธารถ ศรีโคตร
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ชมการบรรยายย้อนหลัง

 

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

 

เวลา 15.30-17.30 น.
Reenactment
การจำลองประวัติศาสตร์ ไม่ใช่ คอสเพลย์
วิทยากรโดย พยัญชนะ ชลศรานนท์ และ ปิณฑี พานิชอัตรา
กลุ่มจำลองประวัติศาสตร์ 18th Bankoku และ PAD1968

 

ชมการบรรยายย้อนหลัง

 

 

ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน)

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ทาง
https://goo.gl/ZkqAWC
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-225-2777 ต่อ 431, 432

 

หมายเหตุ : เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 – 13.30 น. / 15.00 – 15.30 น.

Relate

Museum inFocus 2015 - Curating the Spirit : Intangible Values in Museum Collections

“เรื่องเล่า” “ความเชื่อ” “ข้อปฏิบัติ” สามารถเป็นมรดกวัฒนธรรมได้หรือไม่ จากความเห็นของนักวิชาการที่ผ่านมาได้มีการกำหนดบทบาทมรดกทางวัฒนธรรมแบบนามธรรมน่าจะมาจากชุมชนและตัวบุคคล โดยมีนิยามของพิพิธภัณฑ์ คือ “การแสดงมรดกของมนุษยชนที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม” ว่าพิ

26 สิงหาคม 2559

[Video] Using Intangible Cultural Heritage to Move Beyond The Museum

2nd August 2016 | 14.30-16.00
Using Intangible Cultural Heritage to Move Beyond The Museum
Tara Gujadhur
Co-Director, Traditional Arts and Ethnology Centre, Laos PDR

26 ธันวาคม 2560

27-27

ธ.ค.-ธ.ค.

Museum inFocus 2019 หัวข้อ “บางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ 2018 เมื่อศิลปะ ปะทะ ชุมชน นอกพื้นที่พิพิธภัณฑ์” โดย คุณลักขณา คุณาวิชยานนท์

เสวนา แลกเปลี่ยน ความรู้เกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์ในประเด็น “บางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ 2018 เมื่อศิลปะ ปะทะ ชุมชน นอกพื้นที่พิพิธภัณฑ์”

19 ธันวาคม 2561

[Video] Singapore’s Little Treasure Project

3rd August 2016 | 10.30-12.00
Singapore’s Little Treasure Project
Asmah Alias
Senior Assistant Director, Education and Community Outreach, National Heritage Board, Singapore

26 ธันวาคม 2560

Museum inFocus 2015 - พิพิธภัณฑ์อาเซียนกับมรดกอาณานิคม

คำว่า “อาณานิคม” ได้เกิดขึ้นเมื่อประเทศทางตะวันตกได้ออกเดินทางเพื่อสำรวจดินแดนต่างๆ ที่อยู่ใกล้และไกลจากประเทศตัวเองซึ่งน่าจะเริ่มมาตั้งแต่โคลัมบัสได้ไปเจอดินแดนใหม่ ด้วยเหตุผลที่ประเทศทางตะวันตกได้เริ่มค้นหาดินแดนอื่น จึงทำให้เกิดคำว่าอาณานิคมขึ้น และเมื

26 สิงหาคม 2559

Museum inFocus 2015 - ระบบคลังจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

การจัดเก็บคลังจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับวงการพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุในขณะนี้ คือ ระบบการจัดการที่ผู้ใช้ไม่สามารถค้นหาได้หลากหลายและระบบฐานข้อมูลที่ขาดความเชื่อมโยงกัน การแก้ไขปัญหาด้านระบบจึงถือเป

26 สิงหาคม 2559