งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus

Museum inFocus 2018 ครั้งที่ 5-8

Museum inFocus 2018

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

 

เวลา 13.30-15.30 น.
งานพิพิธภัณฑ์กับคนตาบอด : Audio Description
งานจากคนเสียงดีเพื่อคนตาบอด
วิทยากรโดย อาจารย์ธีร์ธวัช เจนวัชรรักษ์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กรรมการสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา

 

ชมการบรรยายย้อนหลัง

 


วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

 

เวลา 15.30-17.30 น.
งานการศึกษาในพิพิธภัณฑ์เพื่อผู้พิการ
วิทยากรโดย เบญจวรรณ พลประเสริฐ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย
บุรินทร์ สิงห์โตอาจ นักการศึกษาอิสระ ด้านพิพิธภัณฑ์
ยุภาพร ธัญวิวัฒน์กุล นักการศึกษา มิวเซียมสยาม

 

ชมการบรรยายย้อนหลัง

 


วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

 

เวลา 13.30-15.30 น.
ประวัติศาสตร์สร้างอะไรกับชีวิตมนุษย์
วิทยากรโดย อาจารย์สิทธารถ ศรีโคตร
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ชมการบรรยายย้อนหลัง

 

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

 

เวลา 15.30-17.30 น.
Reenactment
การจำลองประวัติศาสตร์ ไม่ใช่ คอสเพลย์
วิทยากรโดย พยัญชนะ ชลศรานนท์ และ ปิณฑี พานิชอัตรา
กลุ่มจำลองประวัติศาสตร์ 18th Bankoku และ PAD1968

 

ชมการบรรยายย้อนหลัง

 

 

ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน)

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ทาง
https://goo.gl/ZkqAWC
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-225-2777 ต่อ 431, 432

 

หมายเหตุ : เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 – 13.30 น. / 15.00 – 15.30 น.

Relate

06-03

ก.ค.-ส.ค.

Museum Forum 2017 : Museum Education NOW! Agenda, Practice, Conflict and Solution

การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ Museum Education NOW! ชวนทุกท่านมาสำรวจหลากประเด็นเรื่องพิพิธภัณฑ์และการศึกษา ทำความเข้าใจปัญหา อุปสรรค และหาทางออกร่วมกัน

18 กรกฎาคม 2560

[Video] Education Within & Beyond Museum Walls...

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 10.45-12.00 น.
ปาฐกถา การศึกษาในและนอกกำแพงพิพิธภัณฑ์: กรณีศึกษาจากสิงคโปร์

26 ธันวาคม 2560

Museum inFocus 2016 - มนุษย(ส)ภาพในพิพิธภัณฑ์: ความกระหายใคร่รู้และการบีฑา

การจัดแสดงภาพของมนุษย์ในพิพิธภัณฑ์อาจหมายถึงความกระหายใคร่รู้และการบีฑาซึ่งหมายถึงการเบียดเบียน บีบคั้น หรือความเจ็บปวด

8 กันยายน 2559

[Video] Community Involvement in Making Museum Exhibitions...

3rd August 2016 | 13.00-14.30
Community Involvement in Making Museum Exhibitions: A Case Study of Thanh Toan Museum
Nguyen Duc Tang
National Program Officer in Culture Ha Noi Office, UNESCO

26 ธันวาคม 2560

30-13

มิ.ย.-ก.ค.

Museum Infocus ครั้งที่ 1 การทำงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ ARCHIVE & MUSEUM

ทำอย่างไรให้งานจดหมายเหตุไม่ได้จบอยู่ที่การจัดเก็บข้อมูลแต่สามารถบอกเล่าเรื่องราวและสื่อสารกับคนรุ่นต่อไปได้? จดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ และนิทรรศการ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไร?

5 กรกฎาคม 2560

Museum inFocus 2015 - วิธีสร้างประสบการณ์ใน Discovery Museum

นิยามของ “Discovery Museum” เป็นนิยามที่ให้คำจำกัดความยากมากเพราะคำนี้เป็นคำใหม่สำหรับทุก ๆ คน แต่พอจะให้คำอธิบายสั้น ๆ ได้ว่า “เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้” ซึ่งพิพิธภัณฑ์เหล่านี้มีความคล้ายคลึงกับที่อื่นทั่วไป แต่สิ่งที่แตกต่างกันไป คือ พิพิธภัณฑ์นี้จะ

26 สิงหาคม 2559

Museum inFocus 2018 ครั้งที่ 1-4

วันที่ 23-24 มกราคม 2561
เวลา 13.30-15.30 / 15.30-17.00

8 มิถุนายน 2561