งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus

Museum inFocus 2018 ครั้งที่ 1-4

Museum inFocus 2018 เดือนมกราคม 2561

 

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก

วิทยากรโดย ดร.นนทพร อยู่มั่งมี

เวลา 13.00-15.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน)

ชมการบรรยายย้อนหลัง

 

 

วิวัฒนาการพระปรางค์ในศิลปะไทย

วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ ภักดีคำ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เวลา 15.30-17.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน)

ชมการบรรยายย้อนหลัง

 

 

 

วันพุธที่ 24 มกราคม 2561

พระเมรุมาศพิมานนฤมิต: นิทรรศการสัมผัสพระสุเมรุ

วิทยากรโดย คุณชาริณี  อรรถจินดา

สถาปนิกชำนาญการ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

เวลา 13.00-15.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน)

ชมการบรรยายย้อนหลัง

 

 

นิทรรศการ ศาสตรา สถาปัตย์ ไทย: พระเมรุมาศ จุดเชื่อมจักรวาลและการออกแบบ

วิทยากรโดย คุณชาริณี  อรรถจินดา

สถาปนิกชำนาญการ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

คุณทรงวาด สุขเมืองมา

ภัณฑารักษ์อาวุโส ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

เวลา 16.00-18.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน)

ชมการบรรยายย้อนหลัง

 

 

 

Relate

Muse Latitude : Discover Me

หากเป้าหมายสูงสุดของคุณอยู่ที่ความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นงานสร้างสรรค์หรือด้านธุรกิจ สิ่งแรกที่ต้องไปให้ถึงคือการค้นพบตัวตน ค้นหาตัวเองให้เจอ ค่อยๆพัฒนาเป็นคาแรกเตอร์เด่นแบบไม่ฝืน กลายเป็นงานรักและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆให้กับตัวเอง

5 พฤศจิกายน 2561

Museum inFocus 2018 ครั้งที่ 5-8

22-23 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 13.30-15.30 / 15.30-17.30

8 มิถุนายน 2561