สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน


งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus

Museum inFocus 2017 - วันที่ 24 สิงหาคม 2560

แกลเลอรี

มิวเซียมสยาม ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในงานเสวนา Museum inFocus 2017 วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560

 

 

เวลา 13.00 น.-15.00 น.

 

พิพิธภัณฑ์ในฐานะแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างพลเมือง

โดย ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล จาก Thai Civic Education คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

และเวลา 15.30-17.00 น.

 

ปฎิบัติการภัณฑารักษ์ต่อมุมมองภูมิภาคอุษาคเนย์ ?

โดย กฤติยา กาวีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลปะ และหัวหน้าภัณฑารักษ์ประจำหอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน

 

การแบ่งปันประสบการณ์เพื่อให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่การทำงานของพิพิธภัณฑ์ และปฎิบัติการภัณฑารักษ์ที่ว่าด้วยประวัติศาสตร์ นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานข้ามพรมแดน และความพยายามจัดวางตำแหน่งแห่งที่ของงานศิลปะร่วมสมัยของไทยในบริบททางสังคม การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตั้งแต่ช่วงปีคริสต์ทศวรรษ 1990 ถึงปัจจุบัน โดยจะเผยให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของปฎิบัติการภัณฑารักษ์ที่พยายามก้าวข้ามความเป็นรัฐชาติ และหลุดพ้นจากขั้วตรงข้ามของความเป็นท้องถิ่น กับ "อินเตอร์" โดยหันกลับมาทบทวนมุมมองแบบภูมิภาคนิยม (Regional Perspectives)

 

 

ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน) ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

Relate

20

ธ.ค.

ภาพบรรยากาศ Museum Infocus 2019 ชวนเสวนาและชมภาพยนตร์ เดอะ ไทม์ส

Museum Infocus 2019 วงเสวนาของคนพิพิธภัณฑ์ ในครั้งนี้ มิวเซียมสยาม ได้ความร่วมมือจาก สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย, มูลนิธิฮาวีย์ มิลค์ (Harvey Milk Foundation) และด็อกคิวเมนทารี่ คลับ (Documentary Club)

21 ธันวาคม 2561

21-24

ส.ค.-ส.ค.

งานเสวนา Museum inFocus 2017 ครั้งที่ 4

#พิพิธภัณฑ์ในฐานะแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างพลเมือง และ #ปฎิบัติการภัณฑารักษ์ต่อมุมมองภูมิภาคอุษาคเนย์

22 สิงหาคม 2560

31

ส.ค.

ภาพกิจกรรมงานเสวนา Museum inFocus 2017 : Museum Game

"การถอดแนวคิดการออกแบบเกมสำหรับพิพิธภัณฑ์ และร่วมเล่นบอร์ดเกม" กระบวนการออกแบบเกมเพื่อนการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ โดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด

1 กันยายน 2560

30-13

มิ.ย.-ก.ค.

Museum Infocus ครั้งที่ 1 การทำงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ ARCHIVE & MUSEUM

ทำอย่างไรให้งานจดหมายเหตุไม่ได้จบอยู่ที่การจัดเก็บข้อมูลแต่สามารถบอกเล่าเรื่องราวและสื่อสารกับคนรุ่นต่อไปได้? จดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ และนิทรรศการ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไร?

5 กรกฎาคม 2560

Museum inFocus 2016 - พฤติกรรมผู้ชม สังคม 10 วิ !!!

ปัจจุบันนี้โลกเปลี่ยนไป การใช้สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือหลักในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต สังคมไทยใช้โดยเฉลี่ย 27% ต่อวัน

8 กันยายน 2559