งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus

Museum inFocus 2017 - #LIBRARY

แกลเลอรี

#LIBRARY
 
 
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-15.30 น.
 
หัวข้อ "เทคนิคการเขียน Spec./TOR ระบบห้องสมุด จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ให้ได้อย่างที่ใจต้องการ"
โดยผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
 
 
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 15.45-17.30 น.
 
หัวข้อ "ย้ายบ้าน (ห้องสมุด) ทั้งที ต้องรู้และเตรียมการอย่างไร กรณีศึกษาห้องสมุด TCDC"
โดยคุณสุภาพร สมจิตต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ TCDC
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
 
ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน)
 
 
Relate

11-17

ส.ค.-ส.ค.

Museum infocus ครั้งที่ 4

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเสวนาคนทำงานห้องสมุด จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ Museum infocus ครั้งที่ 4

7 สิงหาคม 2560

Museum inFocus 2015 - นโยบายพหุลักษณ์วัฒนธรรมในงานพิพิธภัณฑ์สิงคโปร์

พหุลักษณ์ของสิงคโปร์มาจากประชาชนที่อพยพมาจากที่ต่าง ๆ เช่น ชาวจีน ชาวมาเลย์ และ ชาวอินเดีย ในช่วงเวลานั้นซึ่งตอนแรกสิงคโปร์เป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐมลายาแต่เกิดปัญหาความไม่ไว้วางใจกันระหว่างเชื้อชาติ จึงนำมาสู่เหตุการณ์ปะทุรุนแรงในช่วง 1964 จนนำมาสู่การ “

26 สิงหาคม 2559

Museum inFocus 2016 - Translation of artwork into public knowledge

ประเด็นเรื่องการตีความเริ่มจากคำถามที่ว่า “ใครมีหน้าที่ ‘อ่าน’ และ ‘แปลความ’ งานศิลปะ ?

8 กันยายน 2559

Museum inFocus 2017 - Museum as a civic space

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Museum inFocus 2017 วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ได้ที่ https://goo.gl/5Qw9HD

25 มกราคม 2561

Museum inFocus 2016 - How to start a MUSEUM?

ปรัชญาในการสร้างพิพิธภัณฑ์ คือ ทุกรายละเอียดคือภาพรวม (Every detail is an experience) พิพิธภัณฑ์จะต้องไม่น่าเบื่อแต่พิพิธภัณฑ์เป็นพื้นที่ให้การศึกษาเรียนรู้

8 กันยายน 2559