1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. การจัดการความรู้    >  
  4. งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus   >  
  5. Museum inFocus 2016 - มนุษย(ส)ภาพในพิพิธภัณฑ์: ความกระหายใคร่รู้และการบีฑา

งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus

Museum inFocus 2016 - มนุษย(ส)ภาพในพิพิธภัณฑ์: ความกระหายใคร่รู้และการบีฑา

แกลเลอรี

Museum inFocus ปี 2 : มนุษย(ส)ภาพในพิพิธภัณฑ์: ความกระหายใคร่รู้และการบีฑา
12 พฤษภาคม 2559 13.30 น.-16.00 น.
ผศ.สุดแดน วิสุทธิลักษณ์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

การจัดแสดงภาพของมนุษย์ในพิพิธภัณฑ์อาจหมายถึงความกระหายใคร่รู้และการบีฑาซึ่งหมายถึงการเบียดเบียน บีบคั้น หรือความเจ็บปวด ความอยากรู้หรือการบีฑานั้น ในปัจจุบันอาจมีความหมายถึงการดูถูก แต่ขณะที่ในอดีตไม่ได้หมายความเช่นนั้น ประเด็นที่น่าสนใจคือ ภาพมนุษย์ในพิพิธภัณฑ์เป็นอย่างไรบ้างหรืออาจเป็นตัวแทนของมนุษย์ที่มีการกดขี่บีฑาหรือการจัดแสดงอาจนำมาด้วยความเจ็บปวดหรือความเศร้า ...

 

Relate

30-13

มิ.ย.-ก.ค.

Museum Infocus ครั้งที่ 1 การทำงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ ARCHIVE & MUSEUM

ทำอย่างไรให้งานจดหมายเหตุไม่ได้จบอยู่ที่การจัดเก็บข้อมูลแต่สามารถบอกเล่าเรื่องราวและสื่อสารกับคนรุ่นต่อไปได้? จดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ และนิทรรศการ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไร?

5 กรกฎาคม 2560

29-06

ส.ค.-ก.ย.

Museum inFocus ประจำเดือนสิงหาคม : "สื่อในพิพิธภัณฑ์ "

วงสนทนาสำหรับคนทำงานพิพิธภัณฑ์ Museum inFocus ในประเด็น "สื่อในพิพิธภัณฑ์ "

29 สิงหาคม 2561

02-08

ก.ค.-ก.ค.

กิจกรรม Trip นานาเพศภิรมย์ : ว่าด้วยความหลากหลายทางเพศในจิตรกรรมไทย เส้นทางที่ 2

ออกเดินทางค้นหาความหลากหลายทางเพศในจิตรกรรมไทยกันต่อ กับเส้นทางที่ 2 ที่ จ.ราชบุรี

2 กรกฎาคม 2561