สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. การจัดการความรู้    >  
  4. งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus   >  
  5. Museum inFocus 2016 - หา ‘เรื่อง’ : กระบวนการสร้างเนื้อหาในนิทรรศการ

งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus

Museum inFocus 2016 - หา ‘เรื่อง’ : กระบวนการสร้างเนื้อหาในนิทรรศการ

แกลเลอรี

Museum inFocus ปี 2 : หา ‘เรื่อง’ : กระบวนการสร้างเนื้อหาในนิทรรศการ
21 เมษายน 2559 13.30 น.-16.00 น.
คุณธนาพล อิ๋วสกุล
บรรณาธิการนิทรรศการสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

 

หา ‘เรื่อง’ : กระบวนการสร้างเนื้อหาในนิทรรศการ เริ่มจากนิยามของคำต่าง ๆ ที่มีความหมายเข้ากับเรื่องนี้ เริ่มจากคำว่า “เรื่อง” เป็นคำนาม หมายถึง ภาวะหรือเนื้อหาของสิ่งซึ่งเนื่องกับข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ  “หา” เป็นคำกริยา หมายถึง ฟ้อง กล่าวโทษ เช่น เขากล่าวหาว่า...; พึ่ง เช่น ไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปหาใครส่วนคำว่า “หาเรื่อง” เป็นคำกริยา หมายถึง ทำให้เกิดเหตุ เช่น อยู่ดีก็ไปหาเรื่อง เอาความไม่ดีมาให้ เช่น เด็กคนนี้หาเรื่องปวดหัวให้อยู่เรื่อย ; หาเหตุเพื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น หาเรื่องกินเหล้ากัน ; ชวนวิวาท เช่น พวกเรานั่งอยู่ดี ๆ มาหาเรื่องกันได้ ...

 

Relate

[Video] พิธีเปิดงานประชุมวิชาการ Museum Forum 2016

2nd August 2016 | 10.20-10.45
Opening Museum Forum 2016
Mr. Rames Promyen
Director of National Discovery Museum Institute

26 ธันวาคม 2560

Museum inFocus 2016 - (ต้อง)มีอะไรใน Museum Shop?

คำถามเกิดมากมายว่า สินค้ามีความต่างและยั่งยืน? กลยุทธ์ที่ตอบโจทย์มิวเซียมต้องทำอย่างไร? คนขายกับความเข้าใจ คนดูแลกับความเข้าใจ และเข้าใจสินค้ายังไง

8 กันยายน 2559

Museum inFocus 2016 - พฤติกรรมผู้ชม สังคม 10 วิ !!!

ปัจจุบันนี้โลกเปลี่ยนไป การใช้สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือหลักในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต สังคมไทยใช้โดยเฉลี่ย 27% ต่อวัน

8 กันยายน 2559

เอกสารโครงการ

การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ 2021
มิวเซียมสายตายาว มองการณ์ไกลเพื่อสังคมสูงวัย

30 เมษายน 2564

Museum inFocus ครั้งที่ 9-10

21 มิถุนายน 2561
เวลา 13.30-15.30 / 15.30-17.30
โปรดรอติดตามชมการบรรยายย้อนหลัง

8 มิถุนายน 2561