งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus

Museum inFocus 2016 - (ต้อง)มีอะไรใน Museum Shop?

แกลเลอรี

Museum inFocus ปี 2 : (ต้อง)มีอะไรใน Museum Shop?
7 เมษายน 2559 13.30 น.-16.00 น.
ดร.ฐิติพร ฌานวังศะ
นักออกแบบและนักวิชาการอิสระ ผู้ก่อตั้ง บริษัท พีคฌาน จำกัด

 

คำถามเกิดมากมายว่า สินค้ามีความต่างและยั่งยืน? กลยุทธ์ที่ตอบโจทย์มิวเซียมต้องทำอย่างไร? คนขายกับความเข้าใจ คนดูแลกับความเข้าใจ และเข้าใจสินค้ายังไง เนื่องจากสินค้ามีหลายระดับตั้งแต่พื้นฐาน เน้นประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ และความแตกต่างเฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ เช่น ขนาด คุณภาพ ยี่ห้อ นอกจากนั้นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ มี 4 ประเด็น คือ ความสามารถจูงใจให้คนซื้อ รูปลักษณะและคุณภาพ บริการ และราคาซึ่งต้องคุ้มค่า ...

 

Relate

Museum inFocus 2016 - เบื้องหลังปฏิบัติการ (วัตถุ) พิพิธภัณฑ์

เบื้องหลังปฏิบัติการ(วัตถุ)พิพิธภัณฑ์ เริ่มจากขอบเขตภารกิจและหน้าที่ของคนทำงาน ที่ต้องทำหน้าที่คัดเลือกวัตถุสำหรับจัดแสดง ที่ให้เนื้อหาสัมพันธ์กับวัตถุจัดแสดง

8 กันยายน 2559

Museum inFocus 2016 - มนุษย(ส)ภาพในพิพิธภัณฑ์: ความกระหายใคร่รู้และการบีฑา

การจัดแสดงภาพของมนุษย์ในพิพิธภัณฑ์อาจหมายถึงความกระหายใคร่รู้และการบีฑาซึ่งหมายถึงการเบียดเบียน บีบคั้น หรือความเจ็บปวด

8 กันยายน 2559

27-27

ธ.ค.-ธ.ค.

Museum inFocus 2019 หัวข้อ “บางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ 2018 เมื่อศิลปะ ปะทะ ชุมชน นอกพื้นที่พิพิธภัณฑ์” โดย คุณลักขณา คุณาวิชยานนท์

เสวนา แลกเปลี่ยน ความรู้เกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์ในประเด็น “บางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ 2018 เมื่อศิลปะ ปะทะ ชุมชน นอกพื้นที่พิพิธภัณฑ์”

19 ธันวาคม 2561

[Video] Education Within & Beyond Museum Walls...

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 10.45-12.00 น.
ปาฐกถา การศึกษาในและนอกกำแพงพิพิธภัณฑ์: กรณีศึกษาจากสิงคโปร์

26 ธันวาคม 2560