งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus

Museum inFocus 2016 - พฤติกรรมผู้ชม สังคม 10 วิ !!!

แกลเลอรี

Museum inFocus ปี 2 : พฤติกรรมผู้ชม สังคม 10 วิ !!!
24 มีนาคม 2559 13.30 น.-16.00 น.
คุณพันธวิศ ลวเรืองโชค นักออกแบบนิทรรศการ
ผู้ก่อตั้ง บริษัท อะโพสโทรฟีเอส เดอะ ซิเธซิส เซิร์ฟเวอร์ จำกัด

 

ปัจจุบันนี้โลกเปลี่ยนไป การใช้สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือหลักในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต สังคมไทยใช้โดยเฉลี่ย 27% ต่อวัน และเวลาที่คุณแชร์ภาพมากที่สุดเกิดขึ้นในช่วงเวลา 16.00-20.00น. มากที่สุด สังคม 10 วิ มาจากความรู้สึกของผู้ชมที่เข้าไปใช้สังคมออนไลน์ต่าง ๆ และตัดสินใจ share หรือ like ภาพหรือข้อความต่าง ๆ ในระยะเวลาไม่เกิน 10 วินาทีต่อหนึ่งครั้ง เนื่องจากสังคมเปลี่ยนไป ความสนใจอะไรบางอย่างของคน ๆ หนึ่งจึงใช้เวลาสั้นลงและแนวโน้มของข้อมูลก็มีการเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าแต่ก่อน ในอดีตใช้เวลา 3ปีครั้งแต่ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกือบทุกเดือน คนรุ่นใหม่มักจะใช้เวลากับการออนไลน์ในการเชื่อมต่อกับโลกเพื่อความสะดวกสบายและมักมีความคิดเป็นของตัวเอง ...

 

Relate

การประกวดภาพยนตร์สั้น Museum Without Walls

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการ Museum Without Walls

28 กันยายน 2559

28-07

มิ.ย.-ก.ค.

เสวนาวิชาการ "ผ้ายก"

มาร่วมรับฟังความรู้ สัมผัสสุนทรียความงาม และจิตวิญญาณแห่งผ้ายก มรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่สืบทอดมาแต่ก่อนกรุงรัตนโกสินทร์

28 มิถุนายน 2560

Museum inFocus 2015 - ละคร(บน)เวทีพิพิธภัณฑ์

มีคำถามเกิดขึ้นมากมายว่า “พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ระดับไหน” “ละครสามารถสร้างการเรียนรู้ได้แบบไหน” คำตอบ คือ การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้เป็นสิ่งที่มาพร้อมกันและทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ละครจึงถือเป็นการเรียนรู้ที่ดีอย่างหนึ่งและถ้านำละครเข้ามาจัดใน

26 สิงหาคม 2559

Museum inFocus 2018 ครั้งที่ 1-4

วันที่ 23-24 มกราคม 2561
เวลา 13.30-15.30 / 15.30-17.00

8 มิถุนายน 2561

05-10

ต.ค.-ต.ค.

ห้องคลังความรู้ Knowledge Center จากมิวเซียมสยาม พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบแล้ว

คลังหนังสือและความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มากมายทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ที่รวบรวมเอาไว้ให้ทุกคนได้เพลิดเพลินกับการอ่าน สนุกสนานกับการค้นคว้า

13 ธันวาคม 2561