งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus

Museum inFocus 2016 - พฤติกรรมผู้ชม สังคม 10 วิ !!!

แกลเลอรี

Museum inFocus ปี 2 : พฤติกรรมผู้ชม สังคม 10 วิ !!!
24 มีนาคม 2559 13.30 น.-16.00 น.
คุณพันธวิศ ลวเรืองโชค นักออกแบบนิทรรศการ
ผู้ก่อตั้ง บริษัท อะโพสโทรฟีเอส เดอะ ซิเธซิส เซิร์ฟเวอร์ จำกัด

 

ปัจจุบันนี้โลกเปลี่ยนไป การใช้สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือหลักในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต สังคมไทยใช้โดยเฉลี่ย 27% ต่อวัน และเวลาที่คุณแชร์ภาพมากที่สุดเกิดขึ้นในช่วงเวลา 16.00-20.00น. มากที่สุด สังคม 10 วิ มาจากความรู้สึกของผู้ชมที่เข้าไปใช้สังคมออนไลน์ต่าง ๆ และตัดสินใจ share หรือ like ภาพหรือข้อความต่าง ๆ ในระยะเวลาไม่เกิน 10 วินาทีต่อหนึ่งครั้ง เนื่องจากสังคมเปลี่ยนไป ความสนใจอะไรบางอย่างของคน ๆ หนึ่งจึงใช้เวลาสั้นลงและแนวโน้มของข้อมูลก็มีการเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าแต่ก่อน ในอดีตใช้เวลา 3ปีครั้งแต่ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกือบทุกเดือน คนรุ่นใหม่มักจะใช้เวลากับการออนไลน์ในการเชื่อมต่อกับโลกเพื่อความสะดวกสบายและมักมีความคิดเป็นของตัวเอง ...

 

Relate

ดาวน์โหลดเอกสาร

15 มิถุนายน 2559

11-17

ส.ค.-ส.ค.

Museum infocus ครั้งที่ 4

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเสวนาคนทำงานห้องสมุด จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ Museum infocus ครั้งที่ 4

7 สิงหาคม 2560

18-25

มี.ค.-มี.ค.

[เต็มแล้ว] เสวนาพิเศษในหัวข้อ “รู้ไว้ไม่จน : เศรษฐศาสตร์ฉบับชาวบ้าน”

เสวนาครั้งนี้...จะเป็นภูมิคุ้มกันช่วยป้องกัน ให้คุณห่างไกลจาก "ความจน"!

23 มีนาคม 2560

Museum inFocus 2015 - ละคร(บน)เวทีพิพิธภัณฑ์

มีคำถามเกิดขึ้นมากมายว่า “พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ระดับไหน” “ละครสามารถสร้างการเรียนรู้ได้แบบไหน” คำตอบ คือ การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้เป็นสิ่งที่มาพร้อมกันและทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ละครจึงถือเป็นการเรียนรู้ที่ดีอย่างหนึ่งและถ้านำละครเข้ามาจัดใน

26 สิงหาคม 2559

21-24

ส.ค.-ส.ค.

งานเสวนา Museum inFocus 2017 ครั้งที่ 4

#พิพิธภัณฑ์ในฐานะแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างพลเมือง และ #ปฎิบัติการภัณฑารักษ์ต่อมุมมองภูมิภาคอุษาคเนย์

22 สิงหาคม 2560

30-07

มี.ค.-เม.ย.

รับสมัครเข้าร่วมหลักสูตร Museum Academy 2017

โครงการอบรมวิชาการและทักษะปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์ เปิดรับ 4 หลักสูตร หลักสูตรละ 20 คน เท่านั้น

31 มีนาคม 2560