งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus

Museum inFocus 2016 - พฤติกรรมผู้ชม สังคม 10 วิ !!!

แกลเลอรี

Museum inFocus ปี 2 : พฤติกรรมผู้ชม สังคม 10 วิ !!!
24 มีนาคม 2559 13.30 น.-16.00 น.
คุณพันธวิศ ลวเรืองโชค นักออกแบบนิทรรศการ
ผู้ก่อตั้ง บริษัท อะโพสโทรฟีเอส เดอะ ซิเธซิส เซิร์ฟเวอร์ จำกัด

 

ปัจจุบันนี้โลกเปลี่ยนไป การใช้สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือหลักในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต สังคมไทยใช้โดยเฉลี่ย 27% ต่อวัน และเวลาที่คุณแชร์ภาพมากที่สุดเกิดขึ้นในช่วงเวลา 16.00-20.00น. มากที่สุด สังคม 10 วิ มาจากความรู้สึกของผู้ชมที่เข้าไปใช้สังคมออนไลน์ต่าง ๆ และตัดสินใจ share หรือ like ภาพหรือข้อความต่าง ๆ ในระยะเวลาไม่เกิน 10 วินาทีต่อหนึ่งครั้ง เนื่องจากสังคมเปลี่ยนไป ความสนใจอะไรบางอย่างของคน ๆ หนึ่งจึงใช้เวลาสั้นลงและแนวโน้มของข้อมูลก็มีการเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าแต่ก่อน ในอดีตใช้เวลา 3ปีครั้งแต่ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกือบทุกเดือน คนรุ่นใหม่มักจะใช้เวลากับการออนไลน์ในการเชื่อมต่อกับโลกเพื่อความสะดวกสบายและมักมีความคิดเป็นของตัวเอง ...

 

Relate

Museum inFocus 2016 - (ต้อง)มีอะไรใน Museum Shop?

คำถามเกิดมากมายว่า สินค้ามีความต่างและยั่งยืน? กลยุทธ์ที่ตอบโจทย์มิวเซียมต้องทำอย่างไร? คนขายกับความเข้าใจ คนดูแลกับความเข้าใจ และเข้าใจสินค้ายังไง

8 กันยายน 2559

Museum inFocus 2016 - เบื้องหลังปฏิบัติการ (วัตถุ) พิพิธภัณฑ์

เบื้องหลังปฏิบัติการ(วัตถุ)พิพิธภัณฑ์ เริ่มจากขอบเขตภารกิจและหน้าที่ของคนทำงาน ที่ต้องทำหน้าที่คัดเลือกวัตถุสำหรับจัดแสดง ที่ให้เนื้อหาสัมพันธ์กับวัตถุจัดแสดง

8 กันยายน 2559

หนังสือ ปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์: บทเรียนจากคนอื่น (2559)

เป็นหนังสือที่ว่าด้วยการทำงานในมิติทางสังคมของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งผู้เรียบเรียงได้คัดสรรจากต่างประเทศมาเป็นตัวอย่าง (2559)

30 สิงหาคม 2561

[Video] Community Involvement in Making Museum Exhibitions...

3rd August 2016 | 13.00-14.30
Community Involvement in Making Museum Exhibitions: A Case Study of Thanh Toan Museum
Nguyen Duc Tang
National Program Officer in Culture Ha Noi Office, UNESCO

26 ธันวาคม 2560

30-13

มิ.ย.-ก.ค.

Museum Infocus ครั้งที่ 1 การทำงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ ARCHIVE & MUSEUM

ทำอย่างไรให้งานจดหมายเหตุไม่ได้จบอยู่ที่การจัดเก็บข้อมูลแต่สามารถบอกเล่าเรื่องราวและสื่อสารกับคนรุ่นต่อไปได้? จดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ และนิทรรศการ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไร?

5 กรกฎาคม 2560

[Video] พิธีเปิดงานประชุมวิชาการ Museum Forum 2017

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-9.30 น.
พิธีเปิดงานประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์
Museum Forum 2017 | MUSEUM EDUCATION NOW!

26 ธันวาคม 2560