1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. การจัดการความรู้    >  
  4. งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus   >  
  5. Museum inFocus 2016 - ที่ทางของพิพิธภัณฑ์ในยุคดิจิตัล

งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus

Museum inFocus 2016 - ที่ทางของพิพิธภัณฑ์ในยุคดิจิตัล

แกลเลอรี

Museum inFocus ปี 2 : ที่ทางของพิพิธภัณฑ์ในยุคดิจิตัล
10 มีนาคม 2559 13.30 น.-16.00 น.
คุณสฤณี อาชวนันทกุล
นักเขียนและนักวิชาการอิสระ

 

ปัจจุบันคนไทยใช้เวลากับการออนไลน์มากขึ้นเรื่อย ๆ และเข้าถึงสมาร์ทโฟนเป็นหลักโดยเฉลี่ยใช้เวลา 5.7 ชั่วโมงต่อวัน โซเชียลมีเดียที่คนไทยนิยมใช้มากที่สุด คือ Facebook และ Line ดังนั้นยุคดิจิทัลจึงส่งผลต่อการใช้งานและประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์เป็นอย่างมากเพราะคนในปัจจุบันใช้สื่อดิจิทัลในการสื่อสารกันอย่างมากกว่าการสื่อสารแบบอื่นๆ นอกจากนั้น “พิพิธภัณฑ์” ควรเป็นหรือจะเป็น “มือใหม่” หรือไม่  คำตอบของเรื่องนี้ถือว่าตอบยากมากกว่าการเป็นหรือจะเป็นทุกอย่างมันอาจต้องก้าวไปพร้อม ๆ กัน ถือเป็นเรื่องดีทั้งหมดที่เรานำสิ่งใหม่ ๆ มาพัฒนาร่วมกัน ...

 

 

Relate

[Video] Museum Program for The Alzheimer...

2nd August 2016 | 16.30-18.00
Museum Program for The Alzheimer's: Pilot Project in National Museum of Indonesia
Andriyati Rahayu
Lecturer, Faculty of Humanity, Universitas Indonesia

26 ธันวาคม 2560

Museum inFocus 2016 - How to start a MUSEUM?

ปรัชญาในการสร้างพิพิธภัณฑ์ คือ ทุกรายละเอียดคือภาพรวม (Every detail is an experience) พิพิธภัณฑ์จะต้องไม่น่าเบื่อแต่พิพิธภัณฑ์เป็นพื้นที่ให้การศึกษาเรียนรู้

8 กันยายน 2559

Museum inFocus ครั้งที่ 9-10

21 มิถุนายน 2561
เวลา 13.30-15.30 / 15.30-17.30
โปรดรอติดตามชมการบรรยายย้อนหลัง

8 มิถุนายน 2561

Museum inFocus 2016 - ท้องถิ่น ‘in’ Museum

ท้องถิ่น ‘in’ Museum เป็นปรากฏการณ์โหยหาอดีตกับ “ความต้องการด้านพิพิธภัณฑ์” ซึ่งคนในชุมชนปัจจุบันต้องการจะรื้อฟื้นอดีตที่เคยรุ่งเรืองของชุมชนตัวเองเพื่อแสดงต่อคนภายนอกให้รู้จักชุมชนของตัวเองมากขึ้น

8 กันยายน 2559

10-29

เม.ย.-เม.ย.

ตลาดนัดคนเคยรวย 2560

กิจกรรมประกอบนิทรรศการ ต้มยำกุ้งวิทยา : วิชานี้อย่าเลียน!

18 เมษายน 2560

28-07

มิ.ย.-ก.ค.

เสวนาวิชาการ "ผ้ายก"

มาร่วมรับฟังความรู้ สัมผัสสุนทรียความงาม และจิตวิญญาณแห่งผ้ายก มรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่สืบทอดมาแต่ก่อนกรุงรัตนโกสินทร์

28 มิถุนายน 2560

01-27

ก.ค.-ก.ค.

[เต็มแล้ว] ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ ASEAN Museum Forum 2018

ในหัวข้อ Museum Media: Connecting Museums, Converging People สื่อ สาระ เชื่อมพิพิธภัณฑ์ โยงผู้คน

26 กรกฎาคม 2561