1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. การจัดการความรู้    >  
  4. งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus   >  
  5. Museum inFocus 2016 - ที่ทางของพิพิธภัณฑ์ในยุคดิจิตัล

งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus

Museum inFocus 2016 - ที่ทางของพิพิธภัณฑ์ในยุคดิจิตัล

แกลเลอรี

Museum inFocus ปี 2 : ที่ทางของพิพิธภัณฑ์ในยุคดิจิตัล
10 มีนาคม 2559 13.30 น.-16.00 น.
คุณสฤณี อาชวนันทกุล
นักเขียนและนักวิชาการอิสระ

 

ปัจจุบันคนไทยใช้เวลากับการออนไลน์มากขึ้นเรื่อย ๆ และเข้าถึงสมาร์ทโฟนเป็นหลักโดยเฉลี่ยใช้เวลา 5.7 ชั่วโมงต่อวัน โซเชียลมีเดียที่คนไทยนิยมใช้มากที่สุด คือ Facebook และ Line ดังนั้นยุคดิจิทัลจึงส่งผลต่อการใช้งานและประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์เป็นอย่างมากเพราะคนในปัจจุบันใช้สื่อดิจิทัลในการสื่อสารกันอย่างมากกว่าการสื่อสารแบบอื่นๆ นอกจากนั้น “พิพิธภัณฑ์” ควรเป็นหรือจะเป็น “มือใหม่” หรือไม่  คำตอบของเรื่องนี้ถือว่าตอบยากมากกว่าการเป็นหรือจะเป็นทุกอย่างมันอาจต้องก้าวไปพร้อม ๆ กัน ถือเป็นเรื่องดีทั้งหมดที่เรานำสิ่งใหม่ ๆ มาพัฒนาร่วมกัน ...

 

 

Relate

[Video] Singapore’s Little Treasure Project

3rd August 2016 | 10.30-12.00
Singapore’s Little Treasure Project
Asmah Alias
Senior Assistant Director, Education and Community Outreach, National Heritage Board, Singapore

26 ธันวาคม 2560

[Video] จินตพิพิธภัณฑ์ จาก 'Malraux' ถึง 'ICOM Milano'

2nd August 2016 | 10.45-12.15
Without Walls Keynote Speaker
Prof. Dr. Apinan Poshyananda
Permanent Secretary, The Ministry of Culture, Thailand.

26 ธันวาคม 2560

18-25

มี.ค.-มี.ค.

[เต็มแล้ว] เสวนาพิเศษในหัวข้อ “รู้ไว้ไม่จน : เศรษฐศาสตร์ฉบับชาวบ้าน”

เสวนาครั้งนี้...จะเป็นภูมิคุ้มกันช่วยป้องกัน ให้คุณห่างไกลจาก "ความจน"!

23 มีนาคม 2560

[Video] Without Walls Short Film Contest

3rd August 2016 | 16.30-19.00
Without Walls Short Film Contest
Release Selected Short Films, Award Announcement & Committee’s Talk

26 ธันวาคม 2560