1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. การจัดการความรู้    >  
  4. งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus   >  
  5. Museum inFocus 2016 - ที่ทางของพิพิธภัณฑ์ในยุคดิจิตัล

งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus

Museum inFocus 2016 - ที่ทางของพิพิธภัณฑ์ในยุคดิจิตัล

แกลเลอรี

Museum inFocus ปี 2 : ที่ทางของพิพิธภัณฑ์ในยุคดิจิตัล
10 มีนาคม 2559 13.30 น.-16.00 น.
คุณสฤณี อาชวนันทกุล
นักเขียนและนักวิชาการอิสระ

 

ปัจจุบันคนไทยใช้เวลากับการออนไลน์มากขึ้นเรื่อย ๆ และเข้าถึงสมาร์ทโฟนเป็นหลักโดยเฉลี่ยใช้เวลา 5.7 ชั่วโมงต่อวัน โซเชียลมีเดียที่คนไทยนิยมใช้มากที่สุด คือ Facebook และ Line ดังนั้นยุคดิจิทัลจึงส่งผลต่อการใช้งานและประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์เป็นอย่างมากเพราะคนในปัจจุบันใช้สื่อดิจิทัลในการสื่อสารกันอย่างมากกว่าการสื่อสารแบบอื่นๆ นอกจากนั้น “พิพิธภัณฑ์” ควรเป็นหรือจะเป็น “มือใหม่” หรือไม่  คำตอบของเรื่องนี้ถือว่าตอบยากมากกว่าการเป็นหรือจะเป็นทุกอย่างมันอาจต้องก้าวไปพร้อม ๆ กัน ถือเป็นเรื่องดีทั้งหมดที่เรานำสิ่งใหม่ ๆ มาพัฒนาร่วมกัน ...

 

 

Relate

Museum inFocus 2016 - (ต้อง)มีอะไรใน Museum Shop?

คำถามเกิดมากมายว่า สินค้ามีความต่างและยั่งยืน? กลยุทธ์ที่ตอบโจทย์มิวเซียมต้องทำอย่างไร? คนขายกับความเข้าใจ คนดูแลกับความเข้าใจ และเข้าใจสินค้ายังไง

8 กันยายน 2559

28-07

มิ.ย.-ก.ค.

เสวนาวิชาการ "ผ้ายก"

มาร่วมรับฟังความรู้ สัมผัสสุนทรียความงาม และจิตวิญญาณแห่งผ้ายก มรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่สืบทอดมาแต่ก่อนกรุงรัตนโกสินทร์

28 มิถุนายน 2560

[Video] 70 Years after Malraux's Museums Without Walls...

3rd August 2016 | 14.30-16.00
70 Years after Malraux's Museums Without Walls: Its Inspiration and Resonance to Museum Practice in The Philippines
Dr. Ana Maria Theresa P.Labrador
Assistant Director, National Museum of the Philippines

26 ธันวาคม 2560

14-23

ก.พ.-ก.พ.

Museum Infocus เดือนกุมภาพันธ์ 2561

วงสนทนาสำหรับคนทำงานพิพิธภัณฑ์

19 กุมภาพันธ์ 2561