1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. การจัดการความรู้    >  
  4. งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus   >  
  5. Museum inFocus 2016 - เบื้องหลังปฏิบัติการ (วัตถุ) พิพิธภัณฑ์

งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus

Museum inFocus 2016 - เบื้องหลังปฏิบัติการ (วัตถุ) พิพิธภัณฑ์

แกลเลอรี

Museum inFocus ปี 2 : เบื้องหลังปฏิบัติการ (วัตถุ) พิพิธภัณฑ์
21 มกราคม 2559 13.30 น.-16.00 น.
คุณดิษพงศ์ เนตรล้อมวงศ์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

เบื้องหลังปฏิบัติการ(วัตถุ)พิพิธภัณฑ์  เริ่มจากขอบเขตภารกิจและหน้าที่ของคนทำงาน ที่ต้องทำหน้าที่คัดเลือกวัตถุสำหรับจัดแสดง ที่ให้เนื้อหาสัมพันธ์กับวัตถุจัดแสดง สภาพของวัตถุเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง เพราะบางครั้งวัตถุอาจไม่ได้สมบูรณ์เต็มที่พอจะจัดแสดง และความสวยงามของวัตถุก็เป็นอีกสิ่งที่สำคัญเช่นกัน  ต่อจากนั้นต้องมีการตรวจสอบและการประเมินสภาพวัตถุเบื้องต้น ว่าวัตถุชิ้นนี้สามารถนำไปจัดแสดงได้เลย หรือต้องทำการอนุรักษ์วัตถุก่อนนำไปจัดแสดง แต่ก็มีบางกรณีที่ไม่เหมาะที่จะนำไปจัดแสดงเลย เช่น ของที่แช่อยู่ในน้ำมานาน ...

 

 

Relate

Museum inFocus 2016 - ท้องถิ่น ‘in’ Museum

ท้องถิ่น ‘in’ Museum เป็นปรากฏการณ์โหยหาอดีตกับ “ความต้องการด้านพิพิธภัณฑ์” ซึ่งคนในชุมชนปัจจุบันต้องการจะรื้อฟื้นอดีตที่เคยรุ่งเรืองของชุมชนตัวเองเพื่อแสดงต่อคนภายนอกให้รู้จักชุมชนของตัวเองมากขึ้น

8 กันยายน 2559

21-24

ส.ค.-ส.ค.

งานเสวนา Museum inFocus 2017 ครั้งที่ 4

#พิพิธภัณฑ์ในฐานะแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างพลเมือง และ #ปฎิบัติการภัณฑารักษ์ต่อมุมมองภูมิภาคอุษาคเนย์

22 สิงหาคม 2560

16-31

มี.ค.-มี.ค.

นิทรรศการภาพถ่าย "Change"

ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย "Change" ถ่ายทอดการเปลี่ยนแปลงผ่านแรงบันดาลใจจากดอยสู่เมือง

12 มีนาคม 2562

10-15

ก.ค.-ก.ค.

Muse Talk : เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ

เสวนาประกอบนิทรรศการชายหญิงสิ่งสมมุติ เพื่อให้ครอบครัวทำความเข้าใจลูกและเพศหลากหลาย

10 กรกฎาคม 2561