1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. การจัดการความรู้    >  
  4. ภัณฑารักษ์วัยเก๋า เล่าเรื่องราชดำเนิน   >  
  5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “ภัณฑารักษ์วัยเก๋าเล่าเรื่องราชดำเนิน”

ภัณฑารักษ์วัยเก๋า เล่าเรื่องราชดำเนิน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “ภัณฑารักษ์วัยเก๋าเล่าเรื่องราชดำเนิน”

<h3><span style="color: #800000;">ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ &ldquo;ภัณฑารักษ์วัยเก๋าเล่าเรื่องราชดำเนิน&rdquo;</span></h3> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>ผู้สูงวัยหัวใจยังเฟี้ยว เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ<br />&ldquo;ภัณฑารักษ์วัยเก๋า เล่าเรื่องราชดำเนิน&rdquo;</p> <p>Play + Learn ลุยงานพิพิธภัณฑ์ ด้านการออกแบบนิทรรศการ จบแล้วได้รับประกาศนียบัตร<br />ความรู้ เรื่องเล่า และประสบการณ์ของท่านจะเป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการของมิวเซียมสยามในเร็ว ๆ นี้</p> <p>กิจกรรมตลอดระยะเวลาการอบรม (จำนวน 8 ครั้ง )</p> <h3>&nbsp;</h3> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #800000;">รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก</span><span style="color: #800000;">เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ &ldquo;ภัณฑารักษ์วัยเก๋าเล่าเรื่องราชดำเนิน&rdquo;</span></h3> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <ol> <li style="text-align: left;"> <h3><span style="color: #7a4d00;">คุณ ดาราณี เวชพงศา</span></h3> </li> <li style="text-align: left;"> <h3><span style="color: #7a4d00;">คุณ ญานิน วังซ้าย</span></h3> </li> <li style="text-align: left;"> <h3><span style="color: #7a4d00;">คุณ ชยุต กวีกิจพนิต</span></h3> </li> <li style="text-align: left;"> <h3><span style="color: #7a4d00;">คุณ บุญช่วย เทพสงเคราะห์</span></h3> </li> <li style="text-align: left;"> <h3><span style="color: #7a4d00;">คุณ พิมลรัตน์ ภัทรโพธิกุล</span></h3> </li> <li style="text-align: left;"> <h3><span style="color: #7a4d00;">คุณ พนิต กุลศิริ</span></h3> </li> <li style="text-align: left;"> <h3><span style="color: #7a4d00;">คุณ เขตนิธิ สุนนทะนาม</span></h3> </li> <li style="text-align: left;"> <h3><span style="color: #7a4d00;">คุณ เธียรชัย อิศรเดช</span></h3> </li> <li style="text-align: left;"> <h3><span style="color: #7a4d00;">คุณ ศุฆจี เรืองสม</span></h3> </li> <li style="text-align: left;"> <h3><span style="color: #7a4d00;">คุณ วรพรรณ พันธ์พัฒนกุล</span></h3> </li> <li style="text-align: left;"> <h3><span style="color: #7a4d00;">คุณ บาหยัน อิ่มสำราญ</span></h3> </li> <li style="text-align: left;"> <h3><span style="color: #7a4d00;">คุณ กฤติกา โภคากร</span></h3> </li> <li style="text-align: left;"> <h3><span style="color: #7a4d00;">คุณ สำราญ วงศ์สาธิตกุล</span></h3> </li> <li style="text-align: left;"> <h3><span style="color: #7a4d00;">คุณ รัชนี กาญจนวัฒนนท์</span></h3> </li> <li style="text-align: left;"> <h3><span style="color: #7a4d00;">คุณ ปรีชา มานะวาณิชเจริญ</span></h3> </li> <li> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #7a4d00;">คุณ อุรชา ธิติลักษณ์</span></h3> </li> </ol> <h3>&nbsp;</h3> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับเข้าร่วมกิจกรรม</strong></p> <ul> <li>ยาประจำตัว (ถ้ามี) &nbsp;</li> <li>สวมใส่ เสื้อผ้า รองเท้า สบาย ๆ สำหรับทำกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว</li> </ul> <h3>&nbsp;</h3> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h3><span style="color: #800000;">กำหนดการและเนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบัติการ</span><br /><span style="color: #800000;">"ภัณฑารักษ์วัยเก๋า เล่าเรื่องราชดำเนิน"</span></h3> <p>&nbsp;</p> <p><br />--------------------<br />ครั้งที่ 1 : วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 <br />● ปฐมนิเทศโครงการ <br />● บรรยายเรื่อง &ldquo;พิพิธภัณฑ์บันดาลใจ&rdquo; โดย คุณฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร <br />● บรรยายเรื่อง &ldquo;การเรียนรู้ตลอดชีวิต&rdquo; โดย ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ <br />● แลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับราชดำเนิน<br /> <br />ครั้งที่ 2 : วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 <br />● บรรยายเรื่อง &ldquo;ราชดำเนิน&rdquo; โดย รศ.ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ <br />● City Tour สถานที่สำคัญ บนถนนราชดำเนิน<br />● อบรมเรื่อง &ldquo;การออกแบบนิทรรศการเบื้องต้น&rdquo; โดย คุณทวีศักดิ์ วรฤทธิ์เรืองอุไร<br /> <br />ครั้งที่ 3 : วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 <br />● อบรม &ldquo;การถ่ายภาพเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์&rdquo; โดย คุณสมิทธิ ธนานิธิโชติ และคุณสมชัย กวางทองพานิชย์ <br />● ลงพื้นที่ถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ นำเสนอภาพถ่าย วิทยากรวิจารณ์ผลงาน<br />--------------------</p> <p><br />ครั้งที่ 4 : วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2562 <br />● อบรมเรื่อง &ldquo;การเขียนบทเชิงสร้างสรรค์&rdquo; โดย อาจารย์สมปอง ดวงไสว และ คุณนินาท บุญโพธิ์ทอง <br />● ฝึกเขียนบทผ่านภาพถ่าย วัตถุจัดแสดง วิทยากรวิจารณ์ผลงาน<br /> <br />ครั้งที่ 5 : วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562 <br />● อบรมเรื่อง &ldquo;การผลิตสารคดีเบื้องต้นเพื่อใช้ในงานนิทรรศการ&rdquo; <br />● ลงพื้นที่ถ่ายทำสารคดีด้วยโทรศัพท์มือถือ ร่วมกับทีมเยาวชน<br /> <br />ครั้งที่ 6 : วันเสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2562 <br />● อบรม &ldquo;การตัดต่อวิดีโอขั้นพื้นฐานด้วยโทรศัพท์มือถือ&rdquo;<br /> --------------------</p> <p><br />ครั้งที่ 7 : วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562 <br />● กิจกรรมบูรณาการ ทบทวนการเรียนรู้ ผ่านการเตรียมจัดนิทรรศการ <br />เรื่อง &ldquo;ราชดำเนินในมุมของฉัน&rdquo;<br /> <br />ครั้งที่ 8 : วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2562 <br />● จัดแสดงนิทรรศการ นำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมอบรม <br />● กิจกรรมถอดบทเรียน <br />● พิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ &ldquo;ภัณฑารักษ์อาวุโส&rdquo;<br />--------------------</p> <p>&nbsp;</p> <h3><br /> <br /><span style="color: #800000;">สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม </span></h3> <p>&nbsp;</p> <p>โทร. 089-753-3124 (สรวิชญ์)</p> <p><br />senior.curators.2019@gmail.com</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>