สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

 1.    >  
 2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
 3. การจัดการความรู้    >  
 4. ภัณฑารักษ์วัยเก๋า เล่าเรื่องราชดำเนิน   >  
 5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “ภัณฑารักษ์วัยเก๋าเล่าเรื่องราชดำเนิน”

ภัณฑารักษ์วัยเก๋า เล่าเรื่องราชดำเนิน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “ภัณฑารักษ์วัยเก๋าเล่าเรื่องราชดำเนิน”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ภัณฑารักษ์วัยเก๋าเล่าเรื่องราชดำเนิน”

 

 

 

ผู้สูงวัยหัวใจยังเฟี้ยว เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
“ภัณฑารักษ์วัยเก๋า เล่าเรื่องราชดำเนิน”

Play + Learn ลุยงานพิพิธภัณฑ์ ด้านการออกแบบนิทรรศการ จบแล้วได้รับประกาศนียบัตร
ความรู้ เรื่องเล่า และประสบการณ์ของท่านจะเป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการของมิวเซียมสยามในเร็ว ๆ นี้

กิจกรรมตลอดระยะเวลาการอบรม (จำนวน 8 ครั้ง )

 

 

 

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ภัณฑารักษ์วัยเก๋าเล่าเรื่องราชดำเนิน”

 

 

 1. คุณ ดาราณี เวชพงศา

 2. คุณ ญานิน วังซ้าย

 3. คุณ ชยุต กวีกิจพนิต

 4. คุณ บุญช่วย เทพสงเคราะห์

 5. คุณ พิมลรัตน์ ภัทรโพธิกุล

 6. คุณ พนิต กุลศิริ

 7. คุณ เขตนิธิ สุนนทะนาม

 8. คุณ เธียรชัย อิศรเดช

 9. คุณ ศุฆจี เรืองสม

 10. คุณ วรพรรณ พันธ์พัฒนกุล

 11. คุณ บาหยัน อิ่มสำราญ

 12. คุณ กฤติกา โภคากร

 13. คุณ สำราญ วงศ์สาธิตกุล

 14. คุณ รัชนี กาญจนวัฒนนท์

 15. คุณ ปรีชา มานะวาณิชเจริญ

 16. คุณ อุรชา ธิติลักษณ์

 

 

 

 

 สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับเข้าร่วมกิจกรรม

 • ยาประจำตัว (ถ้ามี)  
 • สวมใส่ เสื้อผ้า รองเท้า สบาย ๆ สำหรับทำกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว

 

 

 

 

กำหนดการและเนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"ภัณฑารักษ์วัยเก๋า เล่าเรื่องราชดำเนิน"

 


--------------------
ครั้งที่ 1 : วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562
● ปฐมนิเทศโครงการ
● บรรยายเรื่อง “พิพิธภัณฑ์บันดาลใจ” โดย คุณฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร
● บรรยายเรื่อง “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” โดย ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย์
● แลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับราชดำเนิน

ครั้งที่ 2 : วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562
● บรรยายเรื่อง “ราชดำเนิน” โดย รศ.ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ
● City Tour สถานที่สำคัญ บนถนนราชดำเนิน
● อบรมเรื่อง “การออกแบบนิทรรศการเบื้องต้น” โดย คุณทวีศักดิ์ วรฤทธิ์เรืองอุไร

ครั้งที่ 3 : วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562
● อบรม “การถ่ายภาพเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์” โดย คุณสมิทธิ ธนานิธิโชติ และคุณสมชัย กวางทองพานิชย์
● ลงพื้นที่ถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ นำเสนอภาพถ่าย วิทยากรวิจารณ์ผลงาน
--------------------


ครั้งที่ 4 : วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2562
● อบรมเรื่อง “การเขียนบทเชิงสร้างสรรค์” โดย อาจารย์สมปอง ดวงไสว และ คุณนินาท บุญโพธิ์ทอง
● ฝึกเขียนบทผ่านภาพถ่าย วัตถุจัดแสดง วิทยากรวิจารณ์ผลงาน

ครั้งที่ 5 : วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562
● อบรมเรื่อง “การผลิตสารคดีเบื้องต้นเพื่อใช้ในงานนิทรรศการ”
● ลงพื้นที่ถ่ายทำสารคดีด้วยโทรศัพท์มือถือ ร่วมกับทีมเยาวชน

ครั้งที่ 6 : วันเสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2562
● อบรม “การตัดต่อวิดีโอขั้นพื้นฐานด้วยโทรศัพท์มือถือ”
--------------------


ครั้งที่ 7 : วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562
● กิจกรรมบูรณาการ ทบทวนการเรียนรู้ ผ่านการเตรียมจัดนิทรรศการ
เรื่อง “ราชดำเนินในมุมของฉัน”

ครั้งที่ 8 : วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2562
● จัดแสดงนิทรรศการ นำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมอบรม
● กิจกรรมถอดบทเรียน
● พิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ “ภัณฑารักษ์อาวุโส”
--------------------

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

โทร. 089-753-3124 (สรวิชญ์)


senior.curators.2019@gmail.com