ASEAN Museum Forum 2018 | Museum Media

Call for Abstracts | ASEAN Museum Forum 2018

การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ในอาเซียน
Museum Media
: Connecting Museums, Converging People
สื่อ สาระ เชื่อมพิพิธภัณฑ์ โยงผู้คน

1-2 สิงหาคม 2561
ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 


มิวเซียมสยาม ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฟิลิปปินส์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ในองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก  และสถาบันเกอเธ่ จะจัดการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ภายใต้กรอบแนวคิด "Museum Media: Connecting Museums, Converging People / สื่อ สาระ เชื่อมพิพิธภัณฑ์ โยงผู้คน" การประชุมนี้จะจัดขึ้นที่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ในวันที่ 1-2 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 

ขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้ ภายใต้ประเด็นที่ให้ความสนใจในการสำรวจ ถกเถียง และแบ่งปันประสบการณ์ มีดังต่อไปนี้

 

1. สื่อพิพิธภัณฑ์เพื่อคนทุกคนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
    Museum Media, Universal Access, and Lifelong Learning

2. สื่อพิพิธภัณฑ์และการคิดเชิงวิพากษ์
    Museum Media and Promotion of Critical Thinking

3. สื่อพิพิธภัณฑ์กับการพัฒนาผู้เข้าชม
    Museum Media and Audience Development

4. สื่อพิพิธภัณฑ์กับสร้างพื้นที่และการพัฒนาสังคม
    Museum Media and Social Engagement and Development

5. สื่อพิพิธภัณฑ์กับและการจัดเก็บ สงวนรักษา อนุรักษ์ เผยแพร่วัฒนธรรม
    Museum Media for Collection Management, Conservation and Cultural Dissemination

6. เกมส์เพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมอื่นๆ
    Game-Based Learning and other Innovations

7. ศิลปะสื่อผสมในนิทรรศการและกิจกรรม
    Multi-Media Art in Exhibitions and Public Programs

8. ข้อท้าทายทางจริยธรรมและประเด็นอ่อนไหวในการใช้สื่อพิพิธภัณฑ์
    Ethical Challenges and Difficult Issues in Museums

 

กำหนดการ

ส่งบทคัดย่อภาษาไทยในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word ความยาวไม่เกิน 1 หน้า สำหรับภาษาไทย หรือความยาว 500 คำ สำหรับภาษาอังกฤษ รูปแบบอักษร Cordia New ขนาดอักษร 16 ระบุรายละเอียด ดังนี้

 

• บทคัดย่อประกอบด้วย ชื่อหัวข้อ, จุดประสงค์การวิจัย, วิธีการศึกษา พร้อมผลและบทสรุป (ถ้ามี)
• ชื่อผู้เขียน ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด หรือสถานศึกษา
• หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อและอีเมล

 

ส่งบทคัดย่อมาที่ museumforum2018@gmail.com ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 และจะประกาศตอบรับบทคัดย่อภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ทางอีเมลและเว็บไซต์ ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อนำเสนอผลงาน ต้องส่งโครงร่างการนำเสนอภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ ต้องเป็นบทคัดย่อที่เขียนขึ้นใหม่และไม่เคยนำเสนอหรือตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน

 

ปิดรับบทคัดย่อ
25 พฤษภาคม 2561

 

ประกาศผลตอบรับบทคัดย่อ
31 พฤษภาคม 2561

 

ประกาศกำหนดการประชุมฯ
25 มิถุนายน 2561

 

ส่งโครงร่างการนำเสนอ
30 มิถุนายน 2561

 

เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
1 กรกฎาคม 2561

 

การประชุมวิชาการ
1-2 สิงหาคม 2561

 

สอบถามเพิ่มเติม
ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-225-2777 ต่อ 101 เวลา 10.00 น.-17.00 น.
e-mail : museumforum2018@gmail.com
www.museumsiam.org

 

ดาวน์โหลดเอกสาร Call for Abstracts (PDF) ภาษาไทย - ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลดเอกสาร Call for Abstracts (PDF) English - Download File
Relate

Museum inFocus 2015 - Digital Curation : When everybody becomes a curator

“Digital Curation” เป็นคำใหม่จริงหรือ ? “Curator” เป็นอาชีพที่คนไทยยังไม่รู้จักหรือเป็นเพียงงานอดิเรกของคนกลุ่ม ๆ หนึ่งในโลกศิลปะเท่านั้น ในช่วงสามปีที่ผ่านมานี้เรื่องราวเหล่านี้ได้ถูกนำมาพูดคุยและถกเถียงกันอย่างมากจากคนในกลุ่มงานประเภทเดียวกัน แต่หลังจาก

26 สิงหาคม 2559

06-03

ก.ค.-ส.ค.

Museum Forum 2017 : Museum Education NOW! Agenda, Practice, Conflict and Solution

การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ Museum Education NOW! ชวนทุกท่านมาสำรวจหลากประเด็นเรื่องพิพิธภัณฑ์และการศึกษา ทำความเข้าใจปัญหา อุปสรรค และหาทางออกร่วมกัน

18 กรกฎาคม 2560

[Video] Community Involvement in Making Museum Exhibitions...

3rd August 2016 | 13.00-14.30
Community Involvement in Making Museum Exhibitions: A Case Study of Thanh Toan Museum
Nguyen Duc Tang
National Program Officer in Culture Ha Noi Office, UNESCO

26 ธันวาคม 2560

Museum inFocus 2016 - พฤติกรรมผู้ชม สังคม 10 วิ !!!

ปัจจุบันนี้โลกเปลี่ยนไป การใช้สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือหลักในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต สังคมไทยใช้โดยเฉลี่ย 27% ต่อวัน

8 กันยายน 2559

Museum inFocus 2015 - สู่ D.I.Y. มิวเซียม : สำรวจปรากฏการณ์พิพิธภัณฑ์ในสังคมร่วมสมัย

D.I.Y. Museum เกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่ต้องการเก็บของสะสมที่มีมาตั้งแต่อดีตเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักประวัติศาสตร์หรือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในอดีตได้อย่างชัดเจนมากขึ้น นอกจากนั้น D.I.Y. Museum ยังอาจตีความหมายอื่นได้อีก อาทิเช่น เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิ

26 สิงหาคม 2559

การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ | Museum Forum 2017

ประกาศกำหนดการประชุมฯ และเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น.

7 ธันวาคม 2560

Museum inFocus 2015 - ระบบคลังจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

การจัดเก็บคลังจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับวงการพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุในขณะนี้ คือ ระบบการจัดการที่ผู้ใช้ไม่สามารถค้นหาได้หลากหลายและระบบฐานข้อมูลที่ขาดความเชื่อมโยงกัน การแก้ไขปัญหาด้านระบบจึงถือเป

26 สิงหาคม 2559