สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน


ASEAN Museum Forum 2018 | Museum Media

Call for Abstracts | ASEAN Museum Forum 2018

การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ในอาเซียน
Museum Media
: Connecting Museums, Converging People
สื่อ สาระ เชื่อมพิพิธภัณฑ์ โยงผู้คน

1-2 สิงหาคม 2561
ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 


มิวเซียมสยาม ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฟิลิปปินส์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ในองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก  และสถาบันเกอเธ่ จะจัดการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ภายใต้กรอบแนวคิด "Museum Media: Connecting Museums, Converging People / สื่อ สาระ เชื่อมพิพิธภัณฑ์ โยงผู้คน" การประชุมนี้จะจัดขึ้นที่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ในวันที่ 1-2 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 

ขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้ ภายใต้ประเด็นที่ให้ความสนใจในการสำรวจ ถกเถียง และแบ่งปันประสบการณ์ มีดังต่อไปนี้

 

1. สื่อพิพิธภัณฑ์เพื่อคนทุกคนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
    Museum Media, Universal Access, and Lifelong Learning

2. สื่อพิพิธภัณฑ์และการคิดเชิงวิพากษ์
    Museum Media and Promotion of Critical Thinking

3. สื่อพิพิธภัณฑ์กับการพัฒนาผู้เข้าชม
    Museum Media and Audience Development

4. สื่อพิพิธภัณฑ์กับสร้างพื้นที่และการพัฒนาสังคม
    Museum Media and Social Engagement and Development

5. สื่อพิพิธภัณฑ์กับและการจัดเก็บ สงวนรักษา อนุรักษ์ เผยแพร่วัฒนธรรม
    Museum Media for Collection Management, Conservation and Cultural Dissemination

6. เกมส์เพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมอื่นๆ
    Game-Based Learning and other Innovations

7. ศิลปะสื่อผสมในนิทรรศการและกิจกรรม
    Multi-Media Art in Exhibitions and Public Programs

8. ข้อท้าทายทางจริยธรรมและประเด็นอ่อนไหวในการใช้สื่อพิพิธภัณฑ์
    Ethical Challenges and Difficult Issues in Museums

 

กำหนดการ

ส่งบทคัดย่อภาษาไทยในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word ความยาวไม่เกิน 1 หน้า สำหรับภาษาไทย หรือความยาว 500 คำ สำหรับภาษาอังกฤษ รูปแบบอักษร Cordia New ขนาดอักษร 16 ระบุรายละเอียด ดังนี้

 

• บทคัดย่อประกอบด้วย ชื่อหัวข้อ, จุดประสงค์การวิจัย, วิธีการศึกษา พร้อมผลและบทสรุป (ถ้ามี)
• ชื่อผู้เขียน ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด หรือสถานศึกษา
• หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อและอีเมล

 

ส่งบทคัดย่อมาที่ museumforum2018@gmail.com ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 และจะประกาศตอบรับบทคัดย่อภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ทางอีเมลและเว็บไซต์ ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อนำเสนอผลงาน ต้องส่งโครงร่างการนำเสนอภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ ต้องเป็นบทคัดย่อที่เขียนขึ้นใหม่และไม่เคยนำเสนอหรือตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน

 

ปิดรับบทคัดย่อ
25 พฤษภาคม 2561

 

ประกาศผลตอบรับบทคัดย่อ
31 พฤษภาคม 2561

 

ประกาศกำหนดการประชุมฯ
25 มิถุนายน 2561

 

ส่งโครงร่างการนำเสนอ
30 มิถุนายน 2561

 

เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
1 กรกฎาคม 2561

 

การประชุมวิชาการ
1-2 สิงหาคม 2561

 

สอบถามเพิ่มเติม
ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-225-2777 ต่อ 101 เวลา 10.00 น.-17.00 น.
e-mail : museumforum2018@gmail.com
www.museumsiam.org

 

ดาวน์โหลดเอกสาร Call for Abstracts (PDF) ภาษาไทย - ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลดเอกสาร Call for Abstracts (PDF) English - Download File
Relate

Museum inFocus 2016 - Translation of artwork into public knowledge

ประเด็นเรื่องการตีความเริ่มจากคำถามที่ว่า “ใครมีหน้าที่ ‘อ่าน’ และ ‘แปลความ’ งานศิลปะ ?

8 กันยายน 2559

10 พิพิธภัณฑ์เปิดใหม่ในปี 2018

เริ่มต้นปีใหม่นี้ นายกบแดงขออัพเดทข้อมูลพิพิธภัณฑ์จากทั่วโลกมาให้ชมกันก่อนใครว่าในปี 2018 มีพิพิธภัณฑ์ และหอศิลป์ ใหม่ๆ อะไรบ้างที่กำลังจะเปิดให้เข้าชมกันภายในปีนี้

12 มกราคม 2561

[Video] Using Intangible Cultural Heritage to Move Beyond The Museum

2nd August 2016 | 14.30-16.00
Using Intangible Cultural Heritage to Move Beyond The Museum
Tara Gujadhur
Co-Director, Traditional Arts and Ethnology Centre, Laos PDR

26 ธันวาคม 2560

[Video] Without Walls Short Film Contest

3rd August 2016 | 16.30-19.00
Without Walls Short Film Contest
Release Selected Short Films, Award Announcement & Committee’s Talk

26 ธันวาคม 2560

Museum inFocus 2015 - ละคร(บน)เวทีพิพิธภัณฑ์

มีคำถามเกิดขึ้นมากมายว่า “พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ระดับไหน” “ละครสามารถสร้างการเรียนรู้ได้แบบไหน” คำตอบ คือ การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้เป็นสิ่งที่มาพร้อมกันและทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ละครจึงถือเป็นการเรียนรู้ที่ดีอย่างหนึ่งและถ้านำละครเข้ามาจัดใน

26 สิงหาคม 2559

Museum inFocus 2015 - ASEA(R)N : การตีความอาเซียนจากหู

วลีหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อการบรรยายจบลง “คนทำงานเสียง ก็อย่าฟังแค่เสียง” ความหมายของประโยคนี้ทำให้ทุกคนต้องหันมาตีความว่า แล้วเราจะทำงานกันอย่างไร เสียงเป็นนามธรรมหรือรูปธรรม แล้วถ้าเรานำเสียงในอาเซียนมารวมกัน เสียงจะกลายเป็นรูปธรรมเลยไหม ในปัจจุบัน เสียงมาได้

26 สิงหาคม 2559