สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน


Museum Forum 2017 | Museum Education NOW!

[Video] We make the Museum as We Learn...

Museum Forum 2017 | Museum Education NOW!

Agenda, Practice, Conflict and Solution

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30-10.30 น. 

ปาฐกถา เราทำพิพิธภัณฑ์ในแบบที่เราเรียนรู้ : เรื่องเล่าในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างการศึกษาและนิทรรศการ (English)

We make the Museum as We Learn : Storytelling as a Bridge between Education and Exhibition

โดย Dr.Ana Maria Theresa LABRADOR Assistance Director National Msueum of the Philippines

 

 

การศึกษาในพิพิธภัณฑ์ ไม่ควรถูกจำกัดเฉพาะกลุ่มนักการศึกษาในพิพิธภัณฑ์เท่านั้นแต่ควรเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของบรรดานักวิจัย ภัณฑารักษ์ และนักอนุรักษ์ เพื่อช่วยกำกับทิศทางการประกอบเรื่องราวเบื้องหลังของวัตถุ สิ่งสะสม และนิทรรศการในระหว่างการจัดระบบองค์กรใหม่นั้น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฟิลิปปินส์ได้ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะสลายแผนกเฉพาะทางด้านการศึกษาออกไป เรานำนักการศึกษาไปทำงานร่วมอยู่ในหน่วยวิจัย ในการนำเสนอนี้ ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงกระบวนการทำงานที่ผ่านมาและกรอบแนวคิดที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้มั่นใจส่า แทนที่จะย่อยข้อมูลเพื่อเสนอแก่ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ เราสามารถเล่าเรื่องต่างๆ ได้ ดังนั้นเราจึงสามารถถมช่องว่าง ซึ่งมักเกิดขึ้นเสมอในการถ่ายทอดการให้การศึกษาผ่านงานนิทรรศการ

 

 

สไลด์บรรยายของวิทยากร

 

Relate

Museum inFocus 2016 - พฤติกรรมผู้ชม สังคม 10 วิ !!!

ปัจจุบันนี้โลกเปลี่ยนไป การใช้สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือหลักในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต สังคมไทยใช้โดยเฉลี่ย 27% ต่อวัน

8 กันยายน 2559

Museum inFocus 2016 - How to start a MUSEUM?

ปรัชญาในการสร้างพิพิธภัณฑ์ คือ ทุกรายละเอียดคือภาพรวม (Every detail is an experience) พิพิธภัณฑ์จะต้องไม่น่าเบื่อแต่พิพิธภัณฑ์เป็นพื้นที่ให้การศึกษาเรียนรู้

8 กันยายน 2559

กำหนดการประชุม | Museum Forum 2017

กำหนดการประชุม Museum Forum 2017

1 สิงหาคม 2560

19

พ.ย.

Museum inFocus ครั้งที่ 1 ร่วมกับ มูลนิธิบ้านฮอลันดา (ภาคพิเศษ)

การบรรยายวิชาการที่ไม่ธรรดา

7 ธันวาคม 2559

หนังสือ การศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง (2561)

หนังสือ การศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง บทความจากการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ (2561)

30 สิงหาคม 2561

30-07

มี.ค.-เม.ย.

รับสมัครเข้าร่วมหลักสูตร Museum Academy 2017

โครงการอบรมวิชาการและทักษะปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์ เปิดรับ 4 หลักสูตร หลักสูตรละ 20 คน เท่านั้น

31 มีนาคม 2560

Museum inFocus 2015 - นโยบายพหุลักษณ์วัฒนธรรมในงานพิพิธภัณฑ์สิงคโปร์

พหุลักษณ์ของสิงคโปร์มาจากประชาชนที่อพยพมาจากที่ต่าง ๆ เช่น ชาวจีน ชาวมาเลย์ และ ชาวอินเดีย ในช่วงเวลานั้นซึ่งตอนแรกสิงคโปร์เป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐมลายาแต่เกิดปัญหาความไม่ไว้วางใจกันระหว่างเชื้อชาติ จึงนำมาสู่เหตุการณ์ปะทุรุนแรงในช่วง 1964 จนนำมาสู่การ “

26 สิงหาคม 2559