Museum Academy 2016

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบโครงการอบรมวิชาการและทักษะปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์

(Museum Academy 2016)

 

 

รายละเอียดโครงการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด PDF

 

ใบสมัครโครงการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด PDF

คลิกเพื่อดาวน์โหลด DOC

 

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด PDF

 

โปสเตอร์โครงการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด JPG

Relate

30-07

มี.ค.-เม.ย.

รับสมัครเข้าร่วมหลักสูตร Museum Academy 2017

โครงการอบรมวิชาการและทักษะปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์ เปิดรับ 4 หลักสูตร หลักสูตรละ 20 คน เท่านั้น

31 มีนาคม 2560

Museum inFocus ครั้งที่ 13-14

วันที่ 6 กันยายน 2561
เวลา 13.30-15.30 / 15.30-17.30
ลงทะเบียนเข้าฟังการเสวนาฟรี

30 สิงหาคม 2561

Museum inFocus 2015 - นโยบายพหุลักษณ์วัฒนธรรมในงานพิพิธภัณฑ์สิงคโปร์

พหุลักษณ์ของสิงคโปร์มาจากประชาชนที่อพยพมาจากที่ต่าง ๆ เช่น ชาวจีน ชาวมาเลย์ และ ชาวอินเดีย ในช่วงเวลานั้นซึ่งตอนแรกสิงคโปร์เป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐมลายาแต่เกิดปัญหาความไม่ไว้วางใจกันระหว่างเชื้อชาติ จึงนำมาสู่เหตุการณ์ปะทุรุนแรงในช่วง 1964 จนนำมาสู่การ “

26 สิงหาคม 2559

02-08

ก.ค.-ก.ค.

กิจกรรม Trip นานาเพศภิรมย์ : ว่าด้วยความหลากหลายทางเพศในจิตรกรรมไทย เส้นทางที่ 2

ออกเดินทางค้นหาความหลากหลายทางเพศในจิตรกรรมไทยกันต่อ กับเส้นทางที่ 2 ที่ จ.ราชบุรี

2 กรกฎาคม 2561