Museum Academy 2016

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบโครงการอบรมวิชาการและทักษะปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์

(Museum Academy 2016)

 

 

รายละเอียดโครงการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด PDF

 

ใบสมัครโครงการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด PDF

คลิกเพื่อดาวน์โหลด DOC

 

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด PDF

 

โปสเตอร์โครงการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด JPG

Relate

30-07

มี.ค.-เม.ย.

รับสมัครเข้าร่วมหลักสูตร Museum Academy 2017

โครงการอบรมวิชาการและทักษะปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์ เปิดรับ 4 หลักสูตร หลักสูตรละ 20 คน เท่านั้น

31 มีนาคม 2560

21-21

ก.พ.-ก.พ.

Museum inFocus 2019 ชวนเสวนา "ทัศน จดหมายเหตุ" และ "จากจดหมายเหตุถึงผู้ชม"

วงสนทนาสำหรับคนทำงานพิพิธภัณฑ์ ร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นในพิพิธภัณฑ์กับงานจดหมายเหตุกับ 2 หัวข้อเสวนา

13 กุมภาพันธ์ 2562

Museum inFocus 2015 - ละคร(บน)เวทีพิพิธภัณฑ์

มีคำถามเกิดขึ้นมากมายว่า “พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ระดับไหน” “ละครสามารถสร้างการเรียนรู้ได้แบบไหน” คำตอบ คือ การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้เป็นสิ่งที่มาพร้อมกันและทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ละครจึงถือเป็นการเรียนรู้ที่ดีอย่างหนึ่งและถ้านำละครเข้ามาจัดใน

26 สิงหาคม 2559

28

มี.ค.

เก็บตกกิจกรรม Museum inFocus "วังหน้านฤมิตจากประวัติศาสตร์สู่นิทรรศการฯ"

ผ่านไปแล้วสำหรับการเสวนาสำหรับคนพิพิธภัณฑ์ Museum InFocus 2019

29 มีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก Museum Academy 2018

ผู้ผ่านการคัดเลือกลงทะเบียนทางออนไลน์ภายในเวลา 12.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561

11 พฤษภาคม 2561

โครงการอบรมวิชาการและทักษะปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์ Museum Academy 2019

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ทาง http://bit.ly/2IT3jXI จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

19 พฤษภาคม 2562