สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน


โปรแกรมเรียนรู้

เล่นเพลิน

แกลเลอรี

กิจกรรมเสวนาวิชาการ
• ของเล่น: เล่นให้สนุก เล่นให้เป็น เล่นให้สมตามวัย
ทำความรู้จักกับประวัติความเป็นมาของเล่นของสะสมที่สะท้อนภาพบริบทในสังคม ผ่านการฟังเรื่องเล่าในความทรงจำ

 

กิจกรรมสาธิตและเวิร์คชอป
• เล่นเพลิน: ของเล่นภูมิปัญญาพื้นบ้าน
เรียนรู้วิธีการประดิษฐ์ของเล่นง่ายๆ จากวัสดุธรรมชาติตามแบบภูมิปัญญาพื้นบ้าน เช่น เต่ากะลา, ลูกข่างสะบ้า, เดินกะลา, พญาลืมงาย, คอปเตอร์ไม้ไผ่, สานปลา/ งู เป็นต้น
• เล่นเพลิน: ทำของเล่นเองง่ายนิดเดียว
เรียนรู้วิธีการประดิษฐ์ของเล่นง่ายๆ จากวัสดุรอบตัว เช่น ลูกข่างซีดี, รถพลังลูกโป่ง, รถพลังยาง, ปืนยิงลูกบอล ฯลฯ

 

บอร์ดนิทรรศการขนาดเล็ก
• ย้อนความหลัง ครั้งเป็นเด็ก 
เรียนรู้ประวัติและพัฒนาการของเล่นผ่านบอร์ด Timeline และ Info graphic เข้าใจง่าย