สื่อการเรียนรู้
ชุดอีเลิร์นนิ่ง (E-Learning) ข้าว: ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
สื่อการเรียนรู้
25 พ.ย. 58 2K

ผู้เขียน : Administrator

ชุดอีเลิร์นนิ่ง (E-Learning) ข้าว: ชีวิตและวัฒนธรรมไทย


 

เรียนรู้อย่างเพลิดเพลินกับหลากเรื่องราวเกี่ยวกับข้าวที่ผูกพันในวิถีชีวิตของคนไทย มีหัวข้อ ดังนี้ มนุษย์ยุคหินเริ่มกินข้าว? รู้จักต้นข้าว, พันธุ์ข้าว, ชนิดข้าว, ปฏิทินชาวนา, เริ่มปลูกข้าว, กว่าจะเป็นข้าว, เครื่องมือชาวนา, พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าว, ข้าวเป็นอาหาร, สิ่งที่มาจากข้าว, ข้าวกับภาษา, ข้าวกับเศรษฐกิจ, นิทานเรื่องข้าว (หมาเก้าหาง และแม่โพศรี), แหล่งข้อมูลค้นคว้าอ้างอิง, คำถามเรื่องข้าว, อภิธานศัพท์ และสนุกกับเกม

แกลเลอรี่


ย้อนกลับ