งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus
Museum inFocus ครั้งที่ 9-10
งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus
08 มิ.ย. 61 3K

ผู้เขียน : Administrator

Museum inFocus ครั้งที่ 9-10

 

 

Museum inFocus
ประจำเดือนมิถุนายนนี้

เปิดวงสนทนาไปให้กว้างกว่างานพิพิธภัณฑ์ พบกับการบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดในการทำงานห้องสมุด

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561
เวลา13.30-15.30 น.

1) ห้องสมุดกับนวัตกรรม

วิทยากรโดย คุณเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร
พูดถึงแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมการบริการในงานห้องสมุด :จะเข้าใจผู้ใช้ได้อย่างไร พัฒนาและทดสอบอย่างไร

 

เวลา 16.00-17.30 น.

2)BOT Learning Center ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

วิทยากรโดยคุณประภากร วรรณกนก

พูดถึงแนวคิดของศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระบวนการทำงาน คนฟังจะได้เรียนรู้และได้ฟังประสบการณ์จากการทำงานจริง ว่าตอบโจทย์สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างไร

 

สอบถามเพิ่มเติม
02-225-2777 ต่อ 201, 202, 111

ลงทะเบียนเข้าฟังงานเสวนาทาง https://goo.gl/i74MoZ 

 

 

 

แกลเลอรี่


ย้อนกลับ