Human library
Human Library ปี 3 สิ่งสำคัญในเดือน ๆ หนึ่ง ตอน “2475 กับวันเวลาที่หมุนไป”
Human library
02 ก.ค. 67 342

ผู้เขียน : Administrator

Human Library สิ่งสำคัญในเดือน ๆ หนึ่ง ตอน “2475 กับวันเวลาที่หมุนไป”

 

24  มิถุนายน 2475  ในประเทศสยาม เดือนที่มีวันแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เป็นการเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองโดยประชาชน  ประชาชนเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับการเมืองครั้งแรก ชาติในสำนึกแบบใหม่ การเมืองไทยที่มาถึงจุดนี้มันผ่านอะไรมาบ้าง แล้วทำไมการเมืองไทยที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปเป็นยังไง ผ่านจุดนี้มาได้ยังไง ซึ่งในส่วนนี้การศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองจะทำให้เราสามารถเชื่อมโยงประเด็นหลายๆประเด็น ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจสังคม แล้วก็อาจจะเชื่อมโยงมาถึงบริบทของร่วมสมัยได้

ฟังเรื่องราวเหล่านี้ได้จากผศ.ดร.ศรัญญู เทพสงเคราะห์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แกลเลอรี่


ย้อนกลับ