หนังสือ

หนังสือ เพศแห่งสยาม ประวัติศาสตร์ความหลากหลายทางเพศ (2562)

1 พฤษภาคม 2562

หนังสือ เพศแห่งสยาม ประวัติศาสตร์ความหลากหลายทางเพศ (2562)

หนังสือ เรื่องเล่าสองข้างราง MRT สีน้ำเงิน (2561)

1 พฤษภาคม 2562

หนังสือ เรื่องเล่าสองข้างราง MRT สีน้ำเงิน (2561)

หนังสือ การศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง (2561)

30 สิงหาคม 2561

หนังสือ การศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง บทความจากการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ (2561)


หนังสือ นิทรรศการในกระบวนการ "พม่าระยะประชิด" (2560)

30 สิงหาคม 2561

หนังสือถอดความคิดเบื้องหลังนิทรรศการหมุนเวียน "พม่าระยะประชิด" (2560)

หนังสือ ปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์: บทเรียนจากคนอื่น (2559)

30 สิงหาคม 2561

เป็นหนังสือที่ว่าด้วยการทำงานในมิติทางสังคมของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งผู้เรียบเรียงได้คัดสรรจากต่างประเทศมาเป็นตัวอย่าง (2559)