พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงขับรถพระที่นั่ง

รูปภาพที่ : 1 จาก 1 รูป

ดูคลังภาพทั้งหมด