พิธีเปิดสะพานพิธีเปิดสะพานพุทธยอดฟ้าและปฐมบรมราชานุสรณ์