6 งานศิลปะล้ำค่าของญี่ปุ่นที่กลายมาเป็นของที่ระลึกน่ารักๆ ในพิพิธภัณฑ์