นิทรรศการหมุนเวียน
100 ปี ตึกเรา : ตึกเก่า เล่าใหม่
นิทรรศการหมุนเวียน
28 เม.ย. 65 6K

ผู้เขียน : Administrator

[ดาวน์โหลดสูจิบัตรนิทรรศการ คลิกที่นี่] 

ปี ๒๕๖๕ นี้ "มิวเซียมสยาม" ถือเป็นโอกาสพิเศษที่จะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเฉลิมฉลองและรำลึกถึงอาคารซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของ "เรา" แห่งนี้

โบราณสถานอันสง่างามหลังนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้งานเป็น "กระทรวงพาณิชย์" เมื่อปี ๒๔๖๕ ใช่แล้ว ตึกที่ปัจจุบันมิวเซียมสยามตั้งอยู่นี้มีอายุครบ ๑ ศตวรรษ หรือ ๑๐๐ ปีแล้ว เป็น ๑ ศตวรรษ ของการเปลี่ยนผ่าน จากการออกแบบของนายช่างชาวอิตาลี สู่กระทรวงพาณิชย์ และมิวเซียมสยาม เป็น ๑๐๐ ปี ของความทรงจำของผู้คนที่เคยทำงาน หรือมาใช้บริการที่นี่ เป็นตึกเก่าที่เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายให้เล่าขาน

เราขอเชิญทุกท่านมาร่วมบันทึกความทรงจำกันในนิทรรศการ "ตึกเก่าเล่าใหม่"

 

"ตึกเรา" แห่งนี้ ไม่ได้หมายรวมถึง "เรา" ที่เป็นชาว "มิวเซียมสยาม" เท่านั้น แต่โอบรับเอา "สาวก" มิวเซียมสยามทุกท่าน รวมไปถึงเยาวชนและประชาชนไทยทั่วไป ได้มีส่วนมาเป็นเจ้าของ "ตึกเรา" ร่วมกัน

 

 

 

นิทรรศการเปิดให้เข้าชม :

๒๓ เมษายน ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. 

ไม่เว้นหยุดราชการ (ปิดวันจันทร์)

 ย้อนกลับ