ปฏิทินกิจกรรม
มิวเซียมสยามขอชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ “ประวัติศาสตร์สังคมมุสลิมในสยาม” Talk and Trip “มัสยิดร้อยปี: เข้าใจวิถีมุสลิมผ่านสถาปัตยกรรมมัสยิด”
กิจกรรม
16 ม.ค. 67 173
16 มกราคม 2567 - 21 มกราคม 2567
ฟรี
Museum Siam

ผู้เขียน : Administrator

Museum inFocus Special
มิวเซียมสยามขอชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ “ประวัติศาสตร์สังคมมุสลิมในสยาม” มองผ่านสถาปัตยกรรมมัสยิด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่แสดงอัตลักษณ์ของชาวมุสลิมที่ถูกเลือกใช้ในการสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ได้อย่างชัดเจน อีกทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรมมัสยิดยังสะท้อนถึงรูปแบบความสัมพันธ์และความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในช่วงเวลาต่างๆ

หัวข้อ Talk and Trip “มัสยิดร้อยปี: เข้าใจวิถีมุสลิมผ่านสถาปัตยกรรมมัสยิด”

วิทยากรบรรยายและนำทริป : ผศ.ดร.อาดิศร์​ ​อิดรีส​ ​รักษมณี ผู้เขียนหนังสือมัสยิดในกรุงเทพฯ
สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Talk “มองประวัติศาสตร์สังคมมุสลิมผ่านสถาปัตยกรรมมัสยิดตั้งแต่สร้างกรุงฯ”

ประวัติศาสตร์สังคมชาวมุสลิมในสยามตั้งแต่เริ่มสร้างกรุงฯ สะท้อนผ่านพื้นที่ตั้งชุมชน รูปแบบสถาปัตยกรรมที่ใช้สร้างมัสยิดที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับชาวมุสลิมในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ รวมถึงอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมไทย ตะวันตก และอิสลามที่ปรากฎในสถาปัตยกรรมมัสยิดในสยาม

Trip ล่องเรือทัศนศึกษา
เยี่ยมชมรูปแบบสถาปัตยกรรมมัสยิดเก่าแก่ที่มีอายุนับร้อยปี 4 แห่ง ได้แก่
1.มัสยิดเซฟี (สุเหร่าตึกขาว) มัสยิดร้อยปี หรูหราสไตล์ตะวันตกของกลุ่มดาวูดี โบห์รา
2.มัสยิดบางหลวง (กุฎีขาว) มัสยิดร้อยปีทรงไทยแห่งเดียวในโลก
3.มัสยิดต้นสน (กุฎีใหญ่) มัสยิดเก่าแก่ที่สุดในกทม. ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
4.มัสยิดบางอ้อ มัสยิดร้อยปี สถาปัตยกรรมตะวันตกผสมแบบอิสลาม

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 10.00 – 17.00 น.
ค่าสมัครท่านละ 850 บาท รับจำนวนจำกัด 35 ที่นั่ง!
(เด็กควรมีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี)

ค่าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยค่าโดยสารเรือยนต์ท่องเที่ยว ค่าวิทยากร ค่าประกันอุบัติเหตุรายบุคคล และค่าอาหารว่าง 2 มื้อ (มีอาหารว่าง 1 มื้อ จากชุมชนมุสลิมบางอ้อ) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง
โดย โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาปากคลองตลาด เลขที่บัญชี 1600054412
ชื่อบัญชี สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน)-สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/G1Fgdi37gVPCDntw9
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วรกานต์ 02-225-2777 # 405 / 086-336-2903 | worakarn@ndmi.or.th

#MuseumSiam
#museuminfocusspecial
#ให้ทุกการเรียนรู้สนุกกว่าที่คิด ย้อนกลับ