สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. กิจกรรมและข่าวสาร   >  
  3. กิจกรรมและข่าวสารของมิวเซียมสยาม   >  
  4. กิจกรรมของมิวเซียมสยาม   >  
  5. มิวเซียมสยาม ร่วมกับ ICCROM จัดโครงการอบรมออนไลน์นานาชาติ

14


เม.ย. 2564


กิจกรรมของมิวเซียมสยาม

01

มี.ค.

มิวเซียมสยาม ร่วมกับ ICCROM จัดโครงการอบรมออนไลน์นานาชาติ

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์

WHEN

1 มีนาคม 2564 - 31 มีนาคม 2564

           มิวเซียมสยาม ร่วมกับ International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM) จัดโครงการอบรมออนไลน์นานาชาติ เรื่อง Reorganization of Collections Storage in Museums of Southeast Asia

          การอบรมผ่านระบบออนไลน์จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2564 และการติดตามโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2565 การอบรมครั้งนี้ เปิดโอกาสให้พิพิธภัณฑ์จากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เข้าร่วมอบรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านคลังวัตถุพิพิธภัณฑ์ วิเคราะห์สถานการณ์ของคลังวัตถุพิพิธภัณฑ์ พร้อมทั้งเรียนรู้การจัดการคลังวัตถุตามระบบ RE-ORG ซึ่งพัฒนาโดย ICCROM ได้นำไปใช้กับ 145 พิพิธภัณฑ์ทั่วโลกและประสบความสำเร็จอย่างดี ระบบ RE-ORG นี้จะช่วยจัดการพื้นที่ภายในคลังวัตถุ จัดการวัตถุพิพิธภัณฑ์โดยใช้หลักการอนุรักษ์เชิงป้องกัน และสร้างพื้นที่คลังเพื่อการเรียนรู้สำหรับชุมชนและผู้เข้าชมได้ ขอเชิญนักอนุรักษ์ ผู้จัดการคลังวัตถุพิพิธภัณฑ์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานคลังวัตถุพิพิธภัณฑ์ ภัณฑารักษ์ นายทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์ และนักจดหมายเหตุที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ หากได้รับการคัดเลือกสามารถเข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โครงการนี้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 หมายเหตุ: ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร

          หากสนใจรายละเอียด สามารถสอบถามได้ที่อีเมล์: reorg@iccrom.org หรือ ICCROM Website: https://www.iccrom.org/courses/international-course-reorganization-collections-storage-museums-southeast-asia?fbclid=IwAR3y_jTKHreQ-i-HVesXbyUyf8XtFF2wgmhlX2iHqrv1fDWBxl5TM_zmq8E