สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. กิจกรรมและข่าวสาร   >  
  3. กิจกรรมและข่าวสารของมิวเซียมสยาม   >  
  4. กิจกรรมของมิวเซียมสยาม   >  
  5. ขอเชิญร่วมงานเสวนาประกอบนิทรรศการ “พระนคร on the Move” เรื่อง “ดาวูดี โบราห์” แขกพาหุรัดที่เลือนหาย

09


พ.ค. 2564


กิจกรรมของมิวเซียมสยาม

21

ม.ค.

ขอเชิญร่วมงานเสวนาประกอบนิทรรศการ “พระนคร on the Move” เรื่อง “ดาวูดี โบราห์” แขกพาหุรัดที่เลือนหาย

มิวเซียมสยาม

WHEN

21 มกราคม 2563 - 25 มกราคม 2563

ขอเชิญร่วมงานเสวนาประกอบนิทรรศการ “พระนคร on the Move” เรื่อง “ดาวูดี โบราห์” แขกพาหุรัดที่เลือนหาย พบกับทายาทของห้างแขกมุสลิมดาวูดี โบราห์ คุณระบิล พรพัฒน์กุล ทายาทร้านโตฟาฟรอส และ คุณภาคภูมิ อารี ทายาทร้านดาวูดีสโตร์ ดำเนินการเสวนาโดย สุดารา สุจฉายา


มารู้จักพ่อค้าแขกมุสลิมจากพาหุรัด ที่เดินทางจากอินเดียเข้ามาค้าขายในสยามตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ในฐานะคนในบังคับอังกฤษ ค้าขายของนอก ของทันสมัย ผ้าแพรพรรณ ลูกไม้ เลื่อมลูกปัด ปัจจุบันมีการลงหลักปักฐานในประเทศไทย จนมีทายาทหลายรุ่น


มาหาคำตอบว่ามุสลิมดาวูดีโบราห์ที่เคยได้ชื่อว่าเป็นแขกพาหุรัด หายไปจากย่านนี้ด้วยเหตุใด พร้อมชิมอาหารตำรับดาวูดี โบราห์ที่ไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆ


สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://drive.google.com/open…


พบกันวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. จำกัดจำนวนเพียง 50 ท่าน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียนชั้น 1 มิวเซียมสยาม ท่าเตียน กรุงเทพฯ


#หมายเหตุ
- 1 ท่าน ต่อ 1 อีเมล เท่ากับ 1 สิทธิ์ ไม่สามารถลงทะเบียนให้กันได้
- เมื่อครบจำนวนลงสมัครจะปิดรับทันที และในวันงานท่านสามารถโชว์หน้าที่ได้ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์กับเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการเข้างานได้


** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**