สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. กิจกรรมและข่าวสาร   >  
  3. กิจกรรมและข่าวสารของมิวเซียมสยาม   >  
  4. กิจกรรมของมิวเซียมสยาม   >  
  5. วันเด็กแห่งชาติ 2563 ตอน “ไทยบรรเจิด เกิดไอเดีย”

09


พ.ค. 2564


กิจกรรมของมิวเซียมสยาม

03

ม.ค.

วันเด็กแห่งชาติ 2563 ตอน “ไทยบรรเจิด เกิดไอเดีย”

มิวเซียมสยาม

WHEN

3 มกราคม 2563 - 11 มกราคม 2563

10:00 - 16:00

มิวเซียมสยาม

TICKET

ฟรี

          มิวเซียมสยาม ขอเชิญชวนคุณน้องๆ หนูๆ และครอบครัวมาร่วมเป็นนักคิด นักประดิษฐ์ถอดรหัสความเป็นไทยในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 ตอน “ไทยบรรเจิด เกิดไอเดีย”

          โดยในปีนี้มิวเซียมสยามได้หยิบยกความเป็นไทยในห้องนิทรรศการ “ไทย Only” มาให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ความเป็นไทยจากการเป็นคนช่างคิดช่างประดิษฐ์ ปรับปรุง ดัดแปลง และแก้ปัญหาได้อย่างดี เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต ผ่านฐานกิจกรรมสนุกๆ 4 ฐานกิจกรรม คือ

1.สารลับเครื่องบินกระดาษ 

         เครื่องบินกระดาษ มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่นั้นก็ไม่สามารถบ่งชี้ได้ แต่แนวคิดเรื่องการบินของมนุษย์ได้รับประโยชน์มาจากเครื่องบินกระดาษ ทั้งเรื่องของการสังเกต หลักการทางด้านอากาศพลศาสตร์ ฟิสิกส์ ซึ่งต่อยอดไปยังแนวคิดเครื่องบินโดยสาร ในยุคปัจจุบัน  โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้ร่วมการแข่งขันสุดมันส์ ที่ท้าทายจินตนาการ และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ กับ การแข่งขันเครืองบินกระดาษ

         กิจกรรม

         1.1. ผู้ร่วมกิจกรรม มีสิทธิ์ร่อนเครื่องบินกระดาษได้คนละ 2 ครั้ง โดยให้ร่อนจากมือผู้แข่งขันเท่านั้น ห้ามใช้อุปกรณ์ อื่นๆ ช่วยในการร่อน

         1.2. ในการร่อนแต่ละครั้ง หากเท้าของผู้ร่อนยื่นเกินแนวเส้นร่อน จะถือว่าการร่อนครั้งนั้นฟาล์ว

         1.3. ให้ส่งสารไปกับเครื่องบินกระดาษแล้วร่อนไปยังตะกร้าของผู้รับสาร

         1.4. เครื่องบินกระดาษ และสารร่อนถึงผู้รับได้ คือผู้ชนะ

 

2.พิชิตภัยแล้ง 

          คนไทยในอดีตนั้น มักตั้งถิ่นฐานใกล้แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค แต่เมื่อแหล่งน้ำแห้งขอด เนื่องจากผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ทำให้ทั่วโลกเจอสภาวะอากาศแปรปรวนอย่างต่อเนื่อง ทั้งพายุฤดูร้อน ภัยแล้ง และน้ำท่วมฉับพลัน ปริมาณฝนตกต่ำกว่าค่าปกติ  จนทำให้ มีแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับการ จัดการน้ำ และการสะสมอาหาร หรือกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค เช่น การขุดบ่อ ทำธนาคารน้ำใต้ดิน ขนน้ำใส่ตุม เพื่อเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็น จนเกิดเป็นนวัตกรรมเครื่องมือที่เกี่ยวกับการกักเก็บน้ำ เช่น โอ่ง ถัง เป็นต้น  

          กิจกรรม   

          2.1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องคิดวิธีเคลื่อนย้าย สิ่งของ น้ำ และอาหาร จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งให้ได้ตามปริมาณมากที่สุด ตามเวลาที่กำหนด 

          2.2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เคลื่อนย้าย สิ่งของ น้ำ หรืออาหาร ได้มากที่สุด เป็นผู้ชนะ

 

3.ปฏิบัติการคลายร้อน

            ประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร มีอากาศร้อนชื้น  เมื่อร้อน มนุษย์ย่อมจะหาหนทางดับร้อน สมัยนี้ก็แค่ เปิดแอร์ หรือ แวะไปเดินตากแอร์เย็นๆในห้างฯ แค่นี้ ก็ดับร้อนได้แล้ว แต่ถ้าลองย้อนกลับไปในยุคก่อน ที่ไม่มีแอร์  ไม่มีพัดลม  เขาทำยังไงกันให้อยู่รอด และ หนีพ้นจากความร้อนขนาดนี้ได้  ด้วยภูมิปัญญา บวกกับความคิดดัดแปลง และแก้ปัญหาได้อย่างดี ของคนสมัยก่อน ที่มักนำสิ่งต่างๆ รอบตัวมาปรับใช้ให้เข้ากับ ชีวิตประจำวัน เกิดเป็นวิธีดับร้อนมากมายหลายอย่าง  เช่น การสร้างบ้านสมัยโบราณจะเป็น บ้านไม้ มีหน้าต่างเยอะ และยกพื้นสูง ใต้ถุนบ้านจึงโล่ง เย็นสบาย  หรือการใช้พัดเพื่อระบายความร้อน เป็นต้น

           กิจกรรม

           3.1. ให้ผู้ร่วมกิจกรรม ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่สร้างพลังงานลม

           3.2. ผู้ร่วมกิจกรรม นำอุปกรณ์ที่สร้างพลังงานลม แข่งขันด้วยการสร้างพลังงานลมให้พัด รถพลังงานลม

           3.2. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องสร้างลมให้พัดรถพลังงานลมไปให้ถึงเส้นชัย ถือว่าผ่านผ่านด่าน

 

4.มิวเซียมพาณิชย์ 

           คนไทยรู้จักการชั่งด้วยมือมาช้านาน เช่นเอาของใส่ในมือซ้ายและในมือขวา แล้วหยั่งหรือชั่งน้ำหนักของสองสิ่งนั้นว่าน้ำหนักเป็นอย่างไรกัน ฉะนั้นเมื่อมี ตราชู เข้ามาใช้ ไทยจึงเรียกสิ่งนั้นว่า ตราชั่ง เพราะคล้ายกันกับชั่งด้วยมือ แต่การออกเสียง ตราชั่ง คงไม่ถนัดปากคนไทย จึงได้กลายเป็น ตาชั่ง อย่างที่ใช้กันทุกวันนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้เรื่อง เครื่องชั่ง และมาตราชั่งตวง

            กิจกรรม

            4.1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คำนวณปริมาณน้ำหนัก ของสิ่งของที่นำมาให้ชั่ง

            4.2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คำนวณน้ำหนักได้ใกล้เคียงที่กำหนด ถือว่าผ่านด่าน

 

และยังมีกิจกรรมสำหรับเด็กที่ไม่ต้องแข่งขันกัน คือ

            1.landLab กิจกรรมทดลองดอกไม้ พันธุกรรม

            2.YF Culture กิจกรรมลากเส้นเขาวงกต

 

กติกาการเล่น

  1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องร่วมกิจกรรม ทั้ง 4 ฐานกิจกรรม

           1.1. สารลับเครื่องบินกระดาษ  

           1.2. พิชิตภัยแล้ง 

           1.3. ปฏิบัติการคลายร้อน

           1.4. มิวเซียมพาณิชย์ 

  1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เล่นให้ครบทุกฐานรับของรางวัล

Relate