สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. กิจกรรมและข่าวสาร   >  
  3. กิจกรรมและข่าวสารของมิวเซียมสยาม   >  
  4. กิจกรรมของมิวเซียมสยาม   >  
  5. เสวนาพิเศษเปิดนิทรรศการหมุนเวียนชุด “พระนคร On The Move”

09


พ.ค. 2564


กิจกรรมของมิวเซียมสยาม

20

พ.ย.

เสวนาพิเศษเปิดนิทรรศการหมุนเวียนชุด “พระนคร On The Move”

มิวเซียมสยาม

WHEN

20 พฤศจิกายน 2562 - 20 พฤศจิกายน 2562

13:00 - 16:30

มิวเซียมสยาม

TICKET

ฟรี

ขอเชิญร่วมงานเปิดนิทรรศการหมุนเวียนชุดใหม่จากมิวเซียมสยาม
.
“พระนคร On The Move”: “สามยอด-วังบูรพา-พาหุรัด” ก้าวย่างบนเส้นทางอย่างตะวันตก
BANGKOK in TRANSIT : Siam’s transition into the Westernized world
.
นิทรรศการที่พาทุกคนเรียนรู้ย่าน “สามยอด-วังบูรพา-พาหุรัด” อดีต “ศูนย์กลาง” ของพระนคร
สถานบ่มเพาะการปรับตัวสู่โลก ผสานรอยต่อพร้อมเข้าสู่สังคมตะวันตกอย่างเต็มตัวเช่นในปัจจุบัน
.
พร้อมร่วมเสวนา "ห้างนานาชาติในตำนาน กับสรรพสินค้านำสมัย"
ของย่าน สามยอด-วังบูรพา-พาหุรัดที่ยังคงสืบทอดกิจการมาจนปัจจุบัน
1. คุณเอนก นาวิกมูล.....กับการชักรูป ถ่ายรูป คือของแปลก ของล้ำสมัย ในสมัยนั้น มีแต่ชนชั้นนำที่ถ่ายรูปกัน
2. คุณอาจฤทธิ์ ประดิษฐบาทุกา จาก ร้านเซ่งชง....รองเท้าแบบฝรั่ง คือความโก้ในสมัยที่ชาวไทยแทบจะไม่รู้จักรองเท้ากัน
3. คุณปรียา ฟีญา โมราศิริ จาก ร้านโมฮำมัด....โรงพิมพ์ เครื่องเขียน คือความล้ำสมัยของคนชั้นกลางชาวพระนคร มีแต่ชนชั้นนำที่อ่านเขียนได้
.
ดำเนินรายการ โดย คุณศรัณย์ ทองปาน กองบรรณาธิการ นิตยสารสารคดี
.
ร่วม Move on ย้อนเวลาสำรวจการก้าวย่างสู่ตะวันตกพร้อมกัน
.
จำกัดจำนวนเพียง 50 ท่านเท่านั้น(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ถึง 1 มีนาคม 2563
ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม ท่าเตียน กรุงเทพฯ
.
ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/vJcMHr6gnvEEigBm9
.
------------------------------
.
กำหนดการ
13.30-14.00 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชนและผู้ร่วมงาน
14.05-14.10 น. พิธีกร กล่าวต้อนรับ แนะนำนิทรรศการฯ และกิจกรรมเสวนา
14.10-14.15 น. นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
กล่าวต้อนรับและเปิดนิทรรศการ “ พระนคร On The Move” อย่างเป็นทางการ
14.15-14.20 น. นายพาฉัตร ทิพทัส ภัณฑารักษ์ประจำนิทรรศการ “พระนคร On The Move” กล่าวถึงนิทรรศการ
14.20-14.25 น. ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
14.25-14.50 น. ชมนิทรรศการ “ พระนคร On The Move”
14.50-16.00 น. เสร็จพิธี และ เริ่มกิจกรรมเสวนา "ห้างนานาชาติในตำนาน กับสรรพสินค้านำสมัย"