สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. กิจกรรมและข่าวสาร   >  
  3. กิจกรรมและข่าวสารของมิวเซียมสยาม   >  
  4. กิจกรรมของมิวเซียมสยาม   >  
  5. MOVE ON: Museum Academy ReUnion ปฏิบัติการจากคนทำงานพิพิธภัณฑ์

06


พ.ค. 2564


กิจกรรมของมิวเซียมสยาม

26

ก.ย.

MOVE ON: Museum Academy ReUnion ปฏิบัติการจากคนทำงานพิพิธภัณฑ์

มิวเซียมสยาม

WHEN

26 กันยายน 2562 - 26 กันยายน 2562

13:00 - 19:00

ถึงเวลา #คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า Museum Academy
และพี่น้องคนพิพิธภัณฑ์มาพบปะพูดคุยตามประสา "คนพิพิธภัณฑ์"
ในกิจกรรม

MOVE ON: Museum Academy ReUnion
ปฏิบัติการจากคนทำงานพิพิธภัณฑ์

จากการจัดโครงการ "Museum Academy" หรือ "โครงการอบรมวิชาการและทักษะปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์" หลักสูตรพิเศษสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์กับหลากหลายหลักสูตรที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ พร้อมประยุกต์กับการทำงานได้ทันที ตั้งแต่ปี 2016-2019 มีจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมชั้นเรียนมากกว่า 400 ท่านต่อปี และมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพียงปีละ 75-100 ท่าน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้เข้าร่วมชั้นเรียนทุกคนได้ใช้ศักยภาพของตนในการขับเคลื่อนวงการพิพิธภัณฑ์เสมือนฟันเฟืองเล็กๆ ที่ช่วยกันต่อเติมให้วงการพิพิธภัณฑ์ก้าวไปข้างหน้า

มิวเซียมสยามขอเชิญศิษย์เก่า MA ทุกรุ่นและผู้ที่สนใจ ร่วม MOVE ON ไปกับปฏิบัติการขับเคลื่อนวงการพิพิธภัณฑ์จากผู้ร่วมชั้นเรียน "Museum Academy" กับทอล์คสุดพิเศษ

ในวันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 13.00 เป็นต้นไป อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://bit.ly/2lHzct4 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
สอบถามเพิ่มเติม 02-225-2777 ต่อ 431, 432
-----------------------------------------
#กำหนดการสำคัญ
13.00 ลงทะเบียนผู้ร่วมชั้นเรียน Museum Academy รับของที่ระลึกด้วยตนเอง
.
13.30 พิพิธภัณฑ์ การออกแบบประสบการณ์เมืองและผู้คน
มล.ปิยลดา ทวีปรังษีพร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิพิธภัณฑ์และการขับเคลื่อนไปพร้อมกับชุมชน
ภูริ หงส์ทอง พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ จังหวัดพิจิตร

แสงส่องซาก มุมมองจากวัตถุทางบรรพชีวิน
ดร.สุรเวช สุธีธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นิทรรศการมันส์ มัน เวอร์ชั่นคนทำพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
สุชาดา คำหา พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ช่องว่างเล็กๆ ระหว่างนิทรรศการกับผู้ชม
อานุภาพ แย้มดี องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

Curation & Things
พยัญชนะ ชลศรานนท์ มิวเซียมสยาม

งานการศึกษา เครื่องปรุง (แต่ง) นิทรรศการ
เหมือนพิมพ์ สุวรรณกาศ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

เทรล เส้นเชื่อม นิทรรศการ หอศิลป์และหอจดหมายเหตุองค์กร
นำพงศ์ ฉิมสุข พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
.
15.30 พักรับประทานอาหารว่าง
.
16.00 ออกจากห้องปฏิบัติการมาสู่งานนำชม
ภูริโชติ โชติพันธุ์ สยามเซอร์เพนทาเรี่ยม

ปฏิบัติการจากงานการศึกษาในพิพิธภัณฑ์ที่ลงลึกได้ถึงวิธีคิด
ดร.ปทุมมา บำเพ็ญทาน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การศึกษาผู้คนกับการสร้างกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์
อาจรีย์ จุลาสัย พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

งานการศึกษา สะพานระหว่างศิลปะถึงผู้ชม
เมธาวี กิตติอาภรณ์พล หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เมื่องานการศึกษาขยับให้ ศิลปะ ใกล้กับผู้คน
วรฉัตร วาทะพุกกณะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ศิลปะในนิทรรศการที่สื่อสารกับภาวะในชีวิต
อาภาพัชร์ ใจอินทร์ กลิน Kinjai Contemporary
.
18.20 พิพิธภัณฑ์นี้ที่ไหน???
เกมตอบคำถามสำหรับคนสายงานพิพิธภัณฑ์
.
18.40 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (เฉพาะผู้ร่วมชั้นเรียน Museum Academy)
.
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://bit.ly/2lHzct4 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
.
#MAReUnion #MoveOn
#MuseumAcademyReUnion
#คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าAcademy
#MuseumSiam
#ให้ทุกการเรียนรู้สนุกกว่าที่คิด

หมายเหตุ: กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Relate

04-21

ก.ค.-ก.ค.

Muse Playground ตอน โขน

เปิดสนามกระตุกต่อมคิด ชวนทุกคนมาเรียนรู้ไปกับการแสดง "โขน"

14 กรกฎาคม 2561

28

มี.ค.

เก็บตกกิจกรรม Museum inFocus "วังหน้านฤมิตจากประวัติศาสตร์สู่นิทรรศการฯ"

ผ่านไปแล้วสำหรับการเสวนาสำหรับคนพิพิธภัณฑ์ Museum InFocus 2019

29 มีนาคม 2562