สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. กิจกรรมและข่าวสาร   >  
  3. กิจกรรมและข่าวสารของมิวเซียมสยาม   >  
  4. กิจกรรมของมิวเซียมสยาม   >  
  5. วันพิพิธภัณฑ์ไทย 2562 ตอน กระจกเงา (Mirror)

09


พ.ค. 2564


กิจกรรมของมิวเซียมสยาม

19

ก.ย.

วันพิพิธภัณฑ์ไทย 2562 ตอน กระจกเงา (Mirror)

มิวเซียมสยาม

แกลเลอรี

WHEN

19 กันยายน 2562 - 22 กันยายน 2562

10:00 - 18:00

มิวเซียมสยาม

TICKET

ฟรี

มิวเซียมสยามจัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวันพิพิธภัณฑ์ไทย วันที่ 19 กันยายน 2562 ซึ่งในวันนี้ของทุกปีนับตั้งแต่ปี 2417 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงก่อตั้ง “มิวเซียม” ขึ้นในประเทศไทย วันนี้จึงถูกเลือกให้เป็นวันสำคัญของชาวพิพิธภัณฑ์ไทย ดังนั้นมิวเซียมสยามจึงเห็นความสำคัญของวันนี้และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสำคัญของวันพิพิธภัณฑ์ไทย

ครั้งนี้ได้นำเอาความคิดในเรื่องของพิพิธภัณฑ์จริง และพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง มาอยู่ใน Concept : กระจกเงา (Mirror)เป็นการให้ผู้ชมได้รับประสบการณ์ในการชมพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับจากประสบการณ์จริง และเปรียบเทียบกับการเรียนรู้การชมพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบเครื่องมือสมัยใหม่ AR และ VR ที่อยู่ในโลกเสมือนจริง เพื่อต้องการเปรียบเทียบการเรียนรู้ในรูปแบบการชมพิพิธภัณฑ์ที่มีความแตกต่างกัน เหมือนคล้ายกับการสะท้อนกันของโลกคู่ขนาน จึงเป็นที่มาของ concept กระจกเงา 

กิจกรรม

1.กิจกรรมชมนิทรรศการรูปแบบประสบการณ์จริงกับนิทรรศการถาวร “ถอดรหัสไทย” พร้อมกับเรียนรู้นิทรรศการผ่านการทำใบงาน (Worksheet)

2.กิจกรรมการชมนิทรรศการโดยใช้เทคนิค AR  (Augmented Reality) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่นำภาพ เสมือน ที่เป็นรูปแบบ 3 มิติ จำลองเข้าสู่โลกจริงผ่านกล้องและการประมวลผล  คุณจะพบกับการขยายความเนื้อหานิทรรศการที่เพิ่มเติมขึ้นจากการจัดแสดงเดิมของนิทรรศการถาวร “ถอดรหัสไทย”

3.กิจกรรมการชมนิทรรศการในโลกเสมือนจริงใช้โดยเทคนิค VR (Virtual reality) คือการจำลองสภาพแวดล้อมจริงเข้าไปให้เสมือนจริง ผ่านการรับรู้จากการมองเห็น เสียง สัมผัส โดยจะตัดขาดเราออกจากสภาพแวดล้อมปัจจุบันเพื่อเข้าไปสู่ภาพที่จำลองขึ้นมา คุณจะได้เข้าชมมิวเซียมสยามในโลกเสมือนจริง

-ร่วมกิจกรรมครบทุกกิจกรรมรับของรางวัลพิเศษกับมิวเซียมสยาม

-ทุกกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมฟรี ไม่ต้องสำรองล่วงหน้า

-ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.museumsiam.org หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-225-2777 ต่อ 407

-พิเศษในวันที่ 19 กันยายน 2562  มิวเซียมสยามจะเปิดให้เข้าชมฟรีเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย

วันและเวลา

วันที่ 19 – 22 กันยายน 2562 เวลา 10.00 – 18.00 น.

 

หมายเหตุ: โอกาสดีๆ เนื่องในโอกาส #วันพิพิธภัณฑ์ไทย (19 กันยายน) มิวเซียมสยามเปิดให้เข้าชมนิทรรศการถาวร ชุด ถอดรหัสไทย #โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมกิจกรรม วันพิพิธภัณฑ์ไทย : กระจกเงา (Mirror) ที่มิวเซียมสยาม

Relate

04-13

ก.ย.-ก.ย.

[เต็มแล้ว] Museum inFocus ครั้งพิเศษ ในประเด็น "ครูรุ่นใหม่ไม่ Bully : ว่าด้วยการกลั่นแกล้ง ล้อเลียน เหยียดหยามความหลากหลายทางเพศ"

มิวเซียมสยามร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมวงสนทนาสำหรับคนทำงานพิพิธภัณฑ์ Museum inFocus ครั้งพิเศษ

5 กันยายน 2561