สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. กิจกรรมและข่าวสาร   >  
  3. กิจกรรมและข่าวสารของมิวเซียมสยาม   >  
  4. กิจกรรมของมิวเซียมสยาม   >  
  5. ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฟังเสวนาประกอบนิทรรศการ “สักสี สักศรี” เรื่อง “สักแห่งศักดิ์ศรี”

13


พ.ค. 2564


กิจกรรมของมิวเซียมสยาม

17

ส.ค.

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฟังเสวนาประกอบนิทรรศการ “สักสี สักศรี” เรื่อง “สักแห่งศักดิ์ศรี”

มิวเซียมสยาม

WHEN

17 สิงหาคม 2562 - 17 สิงหาคม 2562

13:00 - 16:00

มิวเซียมสยาม

TICKET

ฟรี

มิวเซียมสยาม ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฟังเสวนาประกอบนิทรรศการ “สักสี สักศรี” เรื่อง “สักแห่งศักดิ์ศรี” ทำความรู้จักกับชาวลาวพุงดำ ในประเทศไทย ตลอดจนรอยแห่งสักสี ที่มีมากกว่า ศักดิ์ศรี

 

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

- พระศุภชัย คีรีเขตสุวรรณ ผู้ค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และประเพณีของรอยสักชาวลาวพุงดำ

- คุณศราวุธ แววงาม       ผู้สืบทอดองค์ความรู้ในเรื่องการสักแบบประเพณีโบราณ

- คุณพงศธร บัวคำปัน      นักวิจัยภาคสนาม

- คุณวรกานต์ วงษ์สุวรรณ และ คุณชนน์ชนก พลสิงห์ ภัณฑารักษ์นิทรรศการ “สักสี ศักดิ์ศรี” เป็นผู้ร่วมเสวนาและผู้ดำเนินรายการ

 

ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00–16.00 น. ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน อาคารพิพิธภัณฑ์

จำนวนจำกัดเพียง  40 ที่นั่ง เข้าร่วมกิจกรรมฟรี


ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ https://forms.gle/QqBx4NVPDpXp3UpS7

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

- ผู้ร่วมกิจกรรม โทร 02-225-2777 ต่อ 407

- สำหรับสื่อมวลชน สามารถติดต่อขอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-225-2777 ต่อ 521

Relate

Museum inFocus 2016 - ท้องถิ่น ‘in’ Museum

ท้องถิ่น ‘in’ Museum เป็นปรากฏการณ์โหยหาอดีตกับ “ความต้องการด้านพิพิธภัณฑ์” ซึ่งคนในชุมชนปัจจุบันต้องการจะรื้อฟื้นอดีตที่เคยรุ่งเรืองของชุมชนตัวเองเพื่อแสดงต่อคนภายนอกให้รู้จักชุมชนของตัวเองมากขึ้น

8 กันยายน 2559

Muse Idol : แฟนคลับ รักนะ ขอแสดงออก

muse ฉบับนี้เราชวนแก้มมาคุยสบายๆ เรื่องแฟนคลับ ติ่งเกาหลีที่เธอก็เป็น (นะ) เทคนิคตอบทวิตเตอร์แฟนคลับ และกำลังใจที่อยากให้เธอจับไมค์และยืนอยู่บนเวทีต่อ

8 กุมภาพันธ์ 2561