สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

20


มิ.ย. 2564


กิจกรรมของมิวเซียมสยาม

18

พ.ค.

วันพิพิธภัณฑ์สากล

มิวเซียมสยาม

แกลเลอรี

WHEN

18 พฤษภาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2562

10:00 - 18:00

มิวเซียมสยาม

TICKET

-

เนื่องด้วยวันที่ 18 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันพิพิธภัณฑ์สากล หรือ International Museum Day โดยในทุกๆ ปี สภาพิพิธภัณฑ์สากล (International Council of Museums (ICOM)) จะกำหนดแก่นเฉพาะหรือหัวข้อประจำปีนั้นๆ ซึ่งในปี 2019 นี้ได้กำหนดหัวข้อว่า “พิพิธภัณฑ์ในฐานะศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ;การนำพาจารีตสู่อนาคต”

มิวเซียมสยามจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสนุก กับกิจกรรม ประดิษฐ์เครื่องแขวน/ธงจากวัฒนธรรมของท่าน 1 ชิ้น จากนั้นจะนำมาจัดแสดงในระเบียงทางเดินชั้น 1 เพื่อสร้างเป็นการประดับฉลองวันวันพิพิธภัณฑ์สากล ระหว่างวันที่ 18 - 31 พฤษภาคม 2562

นอกจากนี้มิวเซียมสยามยังมอบสิทธิ์เข้าชมฟรีให้กับน้องๆระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1 ชิ้น ต่อ 1 สิทธิ์ทันที (สามารถทำได้มากกว่า1ชิ้น)

 

Relate

18-30

มิ.ย.-มิ.ย.

[เต็มแล้ว] Workshop กิจกรรม "แปลงร่าง! : จับความเชื่อไทย ใส่คาแรคเตอร์ดีไซน์"

ผสานความเชื่อที่ศรัทธา สู่การออกแบบคาแรคเตอร์ สร้างสรรค์เป้นตัวละครใหม่ในแบบฉบับของคุณเอง

27 มิถุนายน 2561