สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. กิจกรรมและข่าวสาร   >  
  3. กิจกรรมและข่าวสารของมิวเซียมสยาม   >  
  4. กิจกรรมของมิวเซียมสยาม   >  
  5. กิจกรรม Trip นานาเพศภิรมย์ : ว่าด้วยความหลากหลายทางเพศในจิตรกรรมไทย เส้นทางที่ 2

09


พ.ค. 2564


กิจกรรมของมิวเซียมสยาม

02

ก.ค.

กิจกรรม Trip นานาเพศภิรมย์ : ว่าด้วยความหลากหลายทางเพศในจิตรกรรมไทย เส้นทางที่ 2

มิวเซียมสยาม

WHEN

2 กรกฎาคม 2561 - 8 กรกฎาคม 2561

กิจกรรม Trip นานาเพศภิรมย์ : ว่าด้วยความหลากหลายทางเพศในจิตรกรรมไทย เส้นทางที่ 2

กิจกรรมการเรียนรู้จ่ากนิทรรศการหมุนเวียนชุด "ชายหญิงสิ่งสมมุติ" ชมภาพจิตรกกรมฝาผนังที่แสดงออกถึงความหลากหลายทางเพศในงานจิตรกรรมไทย กับเส้นทางที่ 2 ที่จะชวนทุกคนไปร่วมค้นหากันต่อกับ เส้นทาง กทม.-ราชบุรี

  •  มิวเซียมสยาม
  • วัดดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม
  • ตลาดโพธาราม
  • วัดคงคาราม อ.โพธาราม


นำโดย ปติสร เพ็ญสุต นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 – 16.00 น.
รับ 20 คน ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/cww0TjLH1QVabDrY2 

 

หมายเหตุ : ลงทะเบียน 1 ครั้ง/ 1 ท่านเท่านั้น หากมีการลงทะเบียนซ้ำ ทางทีมงานจะนับเป็น 1 ท่าน
ถ้าต้องการสำรองที่นั่งให้ผู้ติดตาม กรุณาลงทะเบียนอีกครั้ง โดยเป็นชื่อและข้อมูลของผู้ติดตามของท่าน

 

Relate

Muse mag Vol. 12

18 ธันวาคม 2560

17-20

พ.ค.-พ.ค.

ถอดรหัสความเชื่อแบบไทยๆ เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์สากล

ผี พราหมณ์ พุทธ ท่านอยู่จุดไหน? มาถอดรหัสกันด้วย Quiz ดีกว่า

18 พฤษภาคม 2561

05-10

ต.ค.-ต.ค.

ห้องคลังความรู้ Knowledge Center จากมิวเซียมสยาม พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบแล้ว

คลังหนังสือและความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มากมายทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ที่รวบรวมเอาไว้ให้ทุกคนได้เพลิดเพลินกับการอ่าน สนุกสนานกับการค้นคว้า

13 ธันวาคม 2561