สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

 1.    >  
 2. กิจกรรมและข่าวสาร   >  
 3. กิจกรรมและข่าวสารของมิวเซียมสยาม   >  
 4. กิจกรรมของมิวเซียมสยาม   >  
 5. Museum Acdemy 2018 หลักสูตรสำหรับนักพิพิธภัณฑ์รุ่นใหม่เปิดรับสมัครแล้ว

08


พ.ค. 2564


กิจกรรมของมิวเซียมสยาม

11

เม.ย.

Museum Acdemy 2018 หลักสูตรสำหรับนักพิพิธภัณฑ์รุ่นใหม่เปิดรับสมัครแล้ว

มิวเซียมสยาม

แกลเลอรี

WHEN

11 เมษายน 2561 - 30 เมษายน 2561

ขอเชิญผู้ที่สนใจในงานด้านพิพิธภัณฑ์เข้าร่วมการอบรม

โครงการอบรมวิชาการและทักษะปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์

Museum Academy 2018

 

กลับมาอีกครั้ง สำหรับหลักสูตรเข้มข้นสำหรับผู้ที่สนใจงานด้านพิพิธภัณฑ์ที่จัดอย่างต่อเนื่องในปีที่ 3 ที่จะทำให้เกิดความตื่นตัวของการทำงานพิพิธภัณฑ์ กับการอบรมหลักสูตรพิเศษในแนวคิด “Learning by Doing” หลักสูตรระยะสั้น จำนวน 4 หัวข้อ หัวข้อละ 3 วัน ซึ่งจะจัดในวันพฤหัสบดี, วันศุกร์ และวันเสาร์ ที่มิวเซียมสยาม ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้, ทดลอง และลงมือปฏิบัติจริง จาก 4 หลักสูตรในปีนี้

 1. พิพิธ (ปฏิสัม) ภัณฑ์ (Re-vision exhibition process with universal design for learning) วิทยากร โดย ดร. ปริยกร ปุสวิโร และอาจารย์พัชรินทร์ กรูเนิร์ต วันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561
 1. ใบงาน 101 (Worksheet 101) วิทยากรโดย พัฒนพงศ์ มณเฑียร และบุณฑริก เขมาชีวะ วันที่ 7- 9 มิถุนายน 2561
 1. การจัดการพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์ (Civic space and Museum Supporting Facilities) วิทยากร โดย ผศ.ดร.ณัฏฐิณี กาญจนาภรณ์ และอาจารย์ ชนิดา ล้ำทวีไพศาล วันที่ 28-30 มิถุนายน 2561
 1. เสียงบรรยายภาพในพิพิธภัณฑ์ (The blind sight: AD for museum) วิทยากร โดย อาจารย์ธีร์ธวัช เจนวัชรรักษ์ วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561

 

ดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่  สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

วิธีการสมัคร

 • เปิดรับสมัครหลักสูตรละจำนวน 20 คน 
 • ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลนN ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561
 • ฝ่ายวิชาการจะพิจารณาคัดเลือกและประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือก โดยตอบกลับอีเมล ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 225 2777 ต่อ 420 / มือถือ 081-927-9328 คุณชนน์ชนก

อีเมล museumacademy2018@gmail.com

Relate

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก Museum Academy 2020

ผู้ผ่านการคัดเลือกลงทะเบียนทางออนไลน์ภายในเวลา 13.00 น. วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

30 มิถุนายน 2563

รายละเอียดโครงการ Museum Academy 2020

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ทาง https://bit.ly/37i32bi จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2563

9 มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก Museum Academy 2017

ผู้ผ่านการคัดเลือก Museum Academy 2017 ทุกคอร์สการอบรม กรุณาลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560

11 เมษายน 2560