สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. กิจกรรมและข่าวสาร   >  
  3. กิจกรรมและข่าวสารของมิวเซียมสยาม   >  
  4. กิจกรรมของมิวเซียมสยาม   >  
  5. รับสมัครเข้าร่วมหลักสูตร Museum Academy 2017

09


พ.ค. 2564


กิจกรรมของมิวเซียมสยาม

30

มี.ค.

รับสมัครเข้าร่วมหลักสูตร Museum Academy 2017

มิวเซียมสยาม

WHEN

30 มีนาคม 2560 - 7 เมษายน 2560

โอกาสดีๆ สำหรับคนทำงานพิพิธภัณฑ์

มิวเซียมสยาม รับสมัครคนพิพิธภัณฑ์และผู้สนใจทั่วไป
เข้าร่วมหลักสูตร Museum Academy 2017
ภายใต้โครงการอบรมวิชาการและทักษะปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์
เปิดรับ 4 หลักสูตร หลักสูตรละ 20 คน เท่านั้น

1. สื่อในพิพิธภัณฑ์ทำอย่างไรให้สนุก? (Creative Trail in museum) | 27-29 เมษายน 2560
เรียนรู้วิธีการทำสื่อในงานพิพิธภัณฑ์ การสร้างสื่อหรือเครื่องมืออื่นๆ เพื่อให้งานการศึกษาในพิพิธภัณฑ์สนุกและมีศักยภาพมากขึ้น
เหมาะสำหรับ : นักการศึกษา ภัณฑารักษ์ และครู
วิทยากร : โอ๊ต-พัฒนพงศ์ มณเฑียร

2. การจัดการพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์ (Civic space and Museum Supporting Facilities) | 4-6 พฤษภาคม 2560
เมื่อพิพิธภัณฑ์ไม่ได้เป็นสถานที่แค่จัดแสดงนิทรรศการแต่มีความหมายและเป็นที่ใช้เวลาของผู้ชม เราจะวางแผนทางกายภาพพิพิธภัณฑ์อย่างไรให้สอดคล้องกับผู้ใช้พิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน เรียนรู้การออกแบบและปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้พิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่แห่งความสะดวกสบายและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางสังคมอื่น ๆ
เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ นักออกแบบสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ภัณฑารักษ์ เจ้าหน้าที่ดูแลงานการใช้พื้นที่ ผู้สนใจการใช้พื้นที่สาธารณะ
วิทยากร : ผศ.ดร.ณัฏฐิณี กาญจนาภรณ์ / อาจารย์ ชนิดา ล้ำทวีไพศาล

3. ภาษาจากของสะสม : การสื่อสารในงานภัณฑารักษ์ (Language of Collections: Mediation in Curatorial Practice) | 18-20 พฤษภาคม 2560
การทำงานของภัณฑารักษ์ คือ การแปลความและจัดแสดงองค์ความรู้ผ่านการทำงานกับของสะสม หลักสูตรนี้เน้นการเรียนให้รู้วิธีการและเครื่องมือที่ช่วยในการทำความเข้าใจและเป็นส่วนหนึ่งกับของสะสม เพื่อให้สิ่งของในนิทรรศการสื่อสารต่อผู้ชมด้วยภาษาของตัวมันเอง
เหมาะสำหรับ : ภัณฑารักษ์ นักออกแบบเนื้อหา คนทำนิทรรศการ นักออกแบบนิทรรศการ
วิทยากร : วิภาช ภูริชานนท์ และกิตติมา จารีประสิทธิ์

4.ปฏิบัติการ ‘สวย’ ด้วย ‘แสง’ (Lighting Design for Exhibition) | 25-27 พฤษภาคม 2560
เรียนรู้การจัดแสงให้วัตถุจัดแสดงโดดเด่นมีชีวิตชีวา สามารถถ่ายทอดอารมณ์ของวัตถุออกมาได้อย่างชัดเจน พร้อมกับการออกแบบแสงที่คำนึงถึงเนื้อหาและความปลอดภัยของวัตถุจัดแสดง
เหมาะสำหรับ : ภัณฑารักษ์ ช่างเทคนิค นักออกแบบแสง สถาปนิกออกแบบตกแต่งภายใน
วิทยากร : ฐะนียา ยุกตะทัต FOS Lighting Design Studio

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย! ส่งใบสมัครหรือเขียนประวัติส่วนตัว
พร้อมงานด้านพิพิธภัณฑ์ที่สนใจและความคาดหวังเพื่อไปประยุกต์ใช้
มาที่ info.museumacademy@gmail.com
คัดเลือกจากใบสมัครเพียงหลักสูตรละ 20 คน

ปิดรับสมัครวันที่ 7 เมษายน 2560
พิจารณาคัดเลือกและประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (แจ้งผลทางอีเมล) วันที่ 11 เมษายน 2560

ข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร
ใบสมัคร https://goo.gl/forms/Ez67pR0yCFd7O9Eo2
รายละเอียดเพิ่มเติม https://goo.gl/rkPQpQ

Relate

01-10

ม.ค.-มี.ค.

ร่วมส่งสิ่งของเพื่อจัดแสดงในนิทรรศการว่าด้วยความหลากหลายทางเพศ

บนเส้นทางของความแตกต่าง ความสับสน การค้นหาตัวตน การถูกจำกัดกีดกั้น ใคร อะไร เยียวยาตัวตน เยียวยาจิตใจ เป็นพลังผลักพาให้ชีวิตคุณก้าวต่อไป

12 กุมภาพันธ์ 2561

Muse Idol : สีสันที่แซบซ่าและชีวิตที่กล้าจะแตกต่างของ นท พนายางกูร

“เรามองตัวเองอย่างไร สำคัญกว่าคนอื่นมองอย่างไร”

5 เมษายน 2561

16-31

มี.ค.-มี.ค.

เรากำลังมองหา วิทยากรพิเศษ ในหัวข้อ “ต้มยำกุ้งวิทยา : วิชานี้สอนให้รู้อะไร?”

ขอเชิญทุกท่านที่เคยผ่านวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้ง 2540 มาร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนวิทยากรพิเศษแบ่งปันประสบการณ์ในเสวนาหัวข้อ "ต้มกุ้งวิทยา : วิชานี้สอนให้รู้อะไร?"

23 มีนาคม 2560

Muse Plus : คู่หู Geek หนัง ผู้ขับเคลื่อนแชนเนล JUSTดูIT

เบื้องหลังอันทะเยอทะยานภายใต้เบื้องหน้าที่เราเห็นแต่ความรุ่งโรจน์ของ JUSTดูIT แชนเนลฉูดฉาดที่เล่าเรื่องหนังด้วยเทคนิคเฉพาะตัวและข้อมูลแน่นๆ จนคนกด subscribe มากกว่า 4 แสนคน

8 กุมภาพันธ์ 2561