สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. กิจกรรมและข่าวสาร   >  
  3. กิจกรรมและข่าวสารของมิวเซียมสยาม   >  
  4. กิจกรรมของมิวเซียมสยาม   >  
  5. “ต่างคล้ายใช่เลยสัญจร: รามายณะ ไทย - เมียนมาร์” ตอน "ตามกวาง และ ลักสีดา"

05


ส.ค. 2564


กิจกรรมของมิวเซียมสยาม

20

เม.ย.

“ต่างคล้ายใช่เลยสัญจร: รามายณะ ไทย - เมียนมาร์” ตอน "ตามกวาง และ ลักสีดา"

มิวเซียมสยาม

แกลเลอรี

WHEN

20 เมษายน 2559 - 23 เมษายน 2559

18:00 - 19:00

มิวเซียมสยาม

TICKET

ฟรี

ขอเชิญชมการแสดง ชุด “ต่างคล้ายใช่เลยสัญจร: รามายณะ ไทย - เมียนมาร์” ตอน "ตามกวาง และ ลักสีดา" ในงานมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Expo 2016)

หนึ่งในกิจกรรมประกอบนิทรรศการ "พม่าระยะประชิด" นำเสนอความเหมือน และความต่างทางศิลปวัฒนธรรม ของ 2 ชาติ โดยคณะนักแสดงจากพม่า และ คณะโขนจากกรมศิลปากร รวมกว่า 30 คน ที่จะมาถ่ายทอดวัฒนธรรมการแสดงอันสวยงามของอาเซียน โดยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล วิรุฬรักษ์ และล่ามแปลภาษาพม่า โดย อาจารย์ ตูซาร์ นวย อาจารย์ประจำคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 เวลา 18.00 – 19.00 น. บริเวณลานสนามหญ้า ณ มิวเซียมสยาม ถนนสนามไชย (ท่าเตียน) กรุงเทพฯ เข้าชมฟรี! (ไม่ต้องสำรองที่ล่วงหน้า)

ยังมีกิจกรรมรอทุกคนให้มาใกล้ชิดกันอีกมากมาย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/Yx3y46

Relate

01-10

ม.ค.-มี.ค.

ร่วมส่งสิ่งของเพื่อจัดแสดงในนิทรรศการว่าด้วยความหลากหลายทางเพศ

บนเส้นทางของความแตกต่าง ความสับสน การค้นหาตัวตน การถูกจำกัดกีดกั้น ใคร อะไร เยียวยาตัวตน เยียวยาจิตใจ เป็นพลังผลักพาให้ชีวิตคุณก้าวต่อไป

12 กุมภาพันธ์ 2561

27-18

ต.ค.-ก.พ.

“Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ” จังหวัดเชียงราย

“ความเป็นไทยที่แท้จริง” ความเป็นไทยอยู่บนพื้นฐานของความหลากหลาย “ความเป็นไทยที่รู้จักเลือกรับและปรับใช้” นั่นคือ การผสมผสานสิ่งดีงามจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของเรา “วันพรุ่งนี้ของประเทศไทยจะเป็นเช่นไร คนรุ่นปัจจุบันเท่านั้นที่จะให้คำตอบได้”

11 มกราคม 2560

26-04

ก.ค.-ส.ค.

บรรยายทางวิชาการเรื่อง "พระราชพิธีพระบรมศพไทยและพม่า"

"งานพระบรมศพของกษัตริย์เมียนม่ามิงตะยาจี การเปลี่ยนผ่านจากธรรมราชาบนโลกนี้ไปสู่สรวงสวรรค์ การเชื่อมร้อยชุมชนด้วยพิธีกรรม ความเชื่อ นัยทางการเมือง และเรื่องธรรมเนียมพระบรมศพในราชสำนักพม่า"

26 กรกฎาคม 2560

04-13

ก.ย.-ก.ย.

[เต็มแล้ว] Museum inFocus ครั้งพิเศษ ในประเด็น "ครูรุ่นใหม่ไม่ Bully : ว่าด้วยการกลั่นแกล้ง ล้อเลียน เหยียดหยามความหลากหลายทางเพศ"

มิวเซียมสยามร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมวงสนทนาสำหรับคนทำงานพิพิธภัณฑ์ Museum inFocus ครั้งพิเศษ

5 กันยายน 2561