สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

05


ส.ค. 2564


กิจกรรมของมิวเซียมสยาม

02

มิ.ย.

Museum Academy 2021 เปิดรับสมัครแล้ว!!!!!

มิวเซียมสยาม

WHEN

2 มิถุนายน 2564 - 20 มิถุนายน 2564

TICKET

ฟรี

Museum Academy 2021
เปิดรับสมัครแล้ว!!!!!

สำหรับคนในวงการพิพิธภัณฑ์และผู้สนใจ ที่ต้องการพัฒนาสกิลงาน อัพเดทความรู้และปฏิบัติการใหม่ๆ ให้แก่ผู้ชมในศตวรรษที่ 21

ปีนี้เปิดด้วยกัน 3 หลักสูตร คือ

17-18 กรกฎาคม 2564
Lean Startup for Digital Museum Hackathon
สร้าง (สรรค์) ดิจิทัลมิวเซียม
เหมาะสำหรับ ภัณฑารักษ์ นักการศึกษา นักออกแบบพิพิธภัณฑ์ นักสื่อสารความรู้ นักการตลาด และผู้สนใจที่ต้องการเชื่อมผู้คนบนโลกออนไลน์ และเห็นความท้าทายในโลกดิจิทัล
วิทยากร นพดล วีรกิตติ, พงศธร ลเอียดอ่อน และ ดร.หทัยรัตน์ มณเฑียร Museum & Library Planner Thailand

19-21 สิงหาคม 2564
Museum P2P (practice to product): Intermediate Board Game Workshop
มิวเซียมแอนด์บอร์ดเกม
เหมาะสำหรับ นักการศึกษา นักออกแบบพิพิธภัณฑ์ ภัณฑารักษ์ นักสื่อสารความรู้ ครู นักออกแบบเกม นักออกแบบสื่อออนไลน์ หลักสูตรนี้เนื้อหาและฝึกปฏิบัติเข้มข้นขึ้นจึงเหมาะกับผู้ที่มีพื้นฐานการใช้เกมเป็นสื่อการศึกษา
วิทยากร ดร.เดชรัต สุขกำเนิด, แดนไท สุขกำเนิด Deschooling Game พยัญชนะ ชลศรานนท์ และบุรินทร์ สิงห์โตอาจ มิวเซียมสยาม

2-4 กันยายน 2564
Experience Design for Museum and Exhibition
การออกแบบประสบการณ์ในพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
เหมาะสำหรับ ภัณฑารักษ์ คนทำนิทรรศการ นักออกแบบนิทรรศการ นักการศึกษา ครีเอทีฟและนักออกแบบกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์

วิทยากร พันธวิศ ลวเรืองโชค และ APOSTROPHYS GROUP

กำหนดการสำคัญ
วันนี้ – 20 มิถุนายน 2564 ประกาศรับสมัครผ่านระบบออนไลน์
25 มิถุนายน 2564 ประกาศผลผู้ร่วมชั้นเรียน ผ่าน FB: Museum Siam
25-30 มิถุนายน 2564 ผู้ผ่านการคัดเลือกลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมชั้นเรียน

อบรม ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย
สนใจสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.museumsiam.org/MA2021...
หรือสอบถาม 0819274624

มาตรการความปลอดภัยจาก COVID-19
ผู้เข้าร่วมชั้นเรียน มั่นใจ ด้วยมาตรการควบคุมเพื่อความปลอดภัยจาก COVID-19
1) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและอนุญาตให้ผู้ร่วมชั้นเรียน วิทยากรและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ที่มีอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่า 37.4 องศาเซลเซียส เข้าร่วมชั้นเรียน เท่านั้น
2) จัดโต๊ะเรียนระหว่างบุคคลให้มีระยะห่างมากกว่า 1 ม.
3) ทำความสะอาดสถานที่เรียนด้วยโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อทุกวัน
และทำความสะอาดเก้าอี้ พื้นที่ห้องเรียน อุปกรณ์การเรียน ไมโครโฟน ฯลฯ ระหว่างเวลาพักกลางวัน
4) จัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารว่าง
โดยคำนึงถึงสุขภาวะระหว่างบุคคลและความสะอาดในการปรุง ประกอบ และจัดเตรียมอาหาร
5) ปรับเปลี่ยนกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการที่ต้องสัมผัสคลุกคลีให้มีระยะห่างมากขึ้น
6) ผู้สอน ผู้เรียน และเจ้าหน้าที่ สวมหน้ากากอนามัย/ หน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาร่วมชั้นเรียน
7) จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจล สำหรับทำความสะอาดมือให้ผู้ร่วมชั้นเรียนทุกท่านใช้ได้ตามความต้องการ
8) ขอสงวนชั้นเรียนไว้สำหรับผู้ที่รักษามาตรการนี้
9) หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เกิดความรุนแรง
อาจมีการปรับวันเวลา/ หรือปรับเป็นชั้นเรียนออนไลน์ โดยจะแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมชั้นเรียนทราบอย่างใกล้ชิด

#MuseumSiam
#museumsiamfromhome
#ให้ทุกการเรียนรู้ไม่ห่างอย่างที่คิด

Museum Academy 2021
เปิดรับสมัครแล้ว!!!!!

สำหรับคนในวงการพิพิธภัณฑ์และผู้สนใจ ที่ต้องการพัฒนาสกิลงาน อัพเดทความรู้และปฏิบัติการใหม่ๆ ให้แก่ผู้ชมในศตวรรษที่ 21

ปีนี้เปิดด้วยกัน 3 หลักสูตร คือ

17-18 กรกฎาคม 2564
Lean Startup for Digital Museum Hackathon
สร้าง (สรรค์) ดิจิทัลมิวเซียม
เหมาะสำหรับ ภัณฑารักษ์ นักการศึกษา นักออกแบบพิพิธภัณฑ์ นักสื่อสารความรู้ นักการตลาด และผู้สนใจที่ต้องการเชื่อมผู้คนบนโลกออนไลน์ และเห็นความท้าทายในโลกดิจิทัล
วิทยากร นพดล วีรกิตติ, พงศธร ลเอียดอ่อน และ ดร.หทัยรัตน์ มณเฑียร Museum & Library Planner Thailand

19-21 สิงหาคม 2564
Museum P2P (practice to product): Intermediate Board Game Workshop
มิวเซียมแอนด์บอร์ดเกม
เหมาะสำหรับ นักการศึกษา นักออกแบบพิพิธภัณฑ์ ภัณฑารักษ์ นักสื่อสารความรู้ ครู นักออกแบบเกม นักออกแบบสื่อออนไลน์ หลักสูตรนี้เนื้อหาและฝึกปฏิบัติเข้มข้นขึ้นจึงเหมาะกับผู้ที่มีพื้นฐานการใช้เกมเป็นสื่อการศึกษา
วิทยากร ดร.เดชรัต สุขกำเนิด, แดนไท สุขกำเนิด Deschooling Game พยัญชนะ ชลศรานนท์ และบุรินทร์ สิงห์โตอาจ มิวเซียมสยาม

2-4 กันยายน 2564
Experience Design for Museum and Exhibition
การออกแบบประสบการณ์ในพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
เหมาะสำหรับ ภัณฑารักษ์ คนทำนิทรรศการ นักออกแบบนิทรรศการ นักการศึกษา ครีเอทีฟและนักออกแบบกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์

วิทยากร พันธวิศ ลวเรืองโชค และ APOSTROPHYS GROUP

กำหนดการสำคัญ
วันนี้ – 20 มิถุนายน 2564 ประกาศรับสมัครผ่านระบบออนไลน์
25 มิถุนายน 2564 ประกาศผลผู้ร่วมชั้นเรียน ผ่าน FB: Museum Siam
25-30 มิถุนายน 2564 ผู้ผ่านการคัดเลือกลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมชั้นเรียน

อบรม ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย
สนใจสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.museumsiam.org/MA2021...
หรือสอบถาม 0819274624

มาตรการความปลอดภัยจาก COVID-19
ผู้เข้าร่วมชั้นเรียน มั่นใจ ด้วยมาตรการควบคุมเพื่อความปลอดภัยจาก COVID-19
1) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและอนุญาตให้ผู้ร่วมชั้นเรียน วิทยากรและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ที่มีอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่า 37.4 องศาเซลเซียส เข้าร่วมชั้นเรียน เท่านั้น
2) จัดโต๊ะเรียนระหว่างบุคคลให้มีระยะห่างมากกว่า 1 ม.
3) ทำความสะอาดสถานที่เรียนด้วยโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อทุกวัน
และทำความสะอาดเก้าอี้ พื้นที่ห้องเรียน อุปกรณ์การเรียน ไมโครโฟน ฯลฯ ระหว่างเวลาพักกลางวัน
4) จัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารว่าง
โดยคำนึงถึงสุขภาวะระหว่างบุคคลและความสะอาดในการปรุง ประกอบ และจัดเตรียมอาหาร
5) ปรับเปลี่ยนกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการที่ต้องสัมผัสคลุกคลีให้มีระยะห่างมากขึ้น
6) ผู้สอน ผู้เรียน และเจ้าหน้าที่ สวมหน้ากากอนามัย/ หน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาร่วมชั้นเรียน
7) จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจล สำหรับทำความสะอาดมือให้ผู้ร่วมชั้นเรียนทุกท่านใช้ได้ตามความต้องการ
8) ขอสงวนชั้นเรียนไว้สำหรับผู้ที่รักษามาตรการนี้
9) หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เกิดความรุนแรง
อาจมีการปรับวันเวลา/ หรือปรับเป็นชั้นเรียนออนไลน์ โดยจะแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมชั้นเรียนทราบอย่างใกล้ชิด

#MuseumSiam
#museumsiamfromhome
#ให้ทุกการเรียนรู้ไม่ห่างอย่างที่คิด