title-news-event

10


ธ.ค. 2562


กิจกรรมของมิวเซียมสยาม

01

ม.ค.

WHEN

0 543 - 0 543

-

Relate

10-29

เม.ย.-เม.ย.

ตลาดนัดคนเคยรวย 2560

กิจกรรมประกอบนิทรรศการ ต้มยำกุ้งวิทยา : วิชานี้อย่าเลียน!

18 เมษายน 2560

31

ส.ค.

ภาพกิจกรรมงานเสวนา Museum inFocus 2017 : Museum Game

"การถอดแนวคิดการออกแบบเกมสำหรับพิพิธภัณฑ์ และร่วมเล่นบอร์ดเกม" กระบวนการออกแบบเกมเพื่อนการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ โดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด

1 กันยายน 2560

15-31

มี.ค.-ก.ค.

กิจกรรมประกอบนิทรรศการ “พม่าระยะประชิด"

พบกับกิจกรรมตลอดช่วงนิทรรศการ ที่จะทำให้คุณใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น! (ดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/JaE85f)

12 เมษายน 2559

14-14

มี.ค.-มิ.ย.

“Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ” จังหวัดพะเยา

ความเป็นไทยที่แท้จริง” ความเป็นไทยอยู่บนพื้นฐานของความหลากหลาย “ความเป็นไทยที่รู้จักเลือกรับและปรับใช้” นั่นคือ การผสมผสานสิ่งดีงามจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของเรา

9 มีนาคม 2560

03-03

มี.ค.-มี.ค.

กิจกรรม อ่านออก อ่านเป็น : ว่าด้วยการอ่านให้เก่ง

โดย ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล ผู้เขียน “การอ่านให้เก่ง” พิมพ์ครั้งที่ 17

14 กุมภาพันธ์ 2562